BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : IV kwartał 2003
Business Activity in Construction Industry : 4th Quarter of 2003
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2003, nr 41, 32 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Budownictwo
Employment, Construction investments, Private sector, Public sector, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W IV kwartale 2003 roku ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość -19.8, większą w porównaniu z IV kwartałem lat 2002, 2001, 2000 i 1999, odpowiednio, o 15.4, 18.3, 15.7 i 4.4 punktu procentowego. Także w obu sektorach własnościowych obecne wartości wskaźnika koniunktury są wyższe niż w IV kwartale minionych 4 lat. Obecne wartości wskaźnika koniunktury nie osiągnęły jeszcze poziomu z IV kwartału 1998 roku. W ujęciu ogółem obecny wskaźnik jest mniejszy o 9 punktów procentowych, w sektorze prywatnym o 8 punktów i w publicznym o 11 punktów. Wartości wskaźnika koniunktury firm prywatnych i publicznych są teraz bardzo zbliżone i wynoszą, odpowiednio, -20.3 oraz -19.2. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2003 the general business indicator has a value -19.8, higher in comparison with the 4th quarter of 2002, 2001,2000 and 1999 by, respectively, 15.4, 18.3, 15.7 and 4.4 percentage points. Also in both ownership sectors present values of the business indicator are higher than in any 4th quarter of previous 4 years. Present values of the business indicator still haven't reached the level from the 4th quarter of 1998. General value of the business indicator is lower by 9 percentage points, in the private sector by 8 points and in the public one by 11 points. The values of the business indicator in the private and public sector are similar now and, respectively, equal to -20.3 and -19.2. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu