BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Cele działalności przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój
Aims of Enterprise's Activities and Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 221-229, wykr., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Cele przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Sustainable development, Corporate objectives, Corporation strategies, Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym świecie i ma rosnące znaczenie dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. W pierwszej części opracowania zaprezentowano pojęcie oraz istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego biznesu czy społecznej odpowiedzialności, które są coraz częściej opisywane w literaturze przedmiotu. Ponadto zaprezentowano cele działalności przedsiębiorstw w aspekcie strategii ich działania. W drugiej części z kolei skupiono uwagę na zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, pokazując wyniki badań ukazujące znajomość koncepcji zrównoważonego rozwoju przez małych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is acquiring more and more significance in the modern world and has a growing significance for modern corporate governance. In the first part of the paper, the notion and the essence of sustainable development concept are presented, including sustainable business or social responsibility, which are more and more often described in the literature on the subject. Furthermore, there are presented the aims of activities of enterprises in the aspect of their operation strategies. In the second part, on the other hand, the author focuses on sustainable enterprise development, showing the research results revealing the knowledge of sustainable development concept by small entrepreneurs managing in the Silesian Voivodeship area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 3. Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem prywatnym 2007, http://www.iped.pl/publikacje/Analiza_korzysci_ekonomicznych_csr.doc
 4. Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru (w:) Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 5. Chick A., Ekoprzedsiębiorczość. Zrównoważony rozwój, (w:) Mellor R. B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.
 6. Filipczuk J., Zarządzanie strategiczne, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 9. Knap R., Rozwój zrównoważony a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich (w:) Kościelniak H. (red. nauk.), Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 10. Koźmiński A. K., W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 11. Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 12. Nowicka-Skowron M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Zeszyt Naukowy, Seria 1, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 13. Pierścionek Z., Strategie ogólne firmy (w:) Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z., Skuteczne strategie: rozwoju firmy, operacyjne, marketingowe, finansowe, Wydawnictwo CIM, Warszawa 2000.
 14. Różański J., Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 15. Sipa M., Czynniki wpływające na zwiększenie obszaru działalności małych firm (w:) Wnuk J., Ryśnik J. (red.), Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 16. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 17. Witek-Crabb A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, (w:) Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2005.
 18. Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Aktualnosci/zrownowazonybiznes.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu