BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lulewicz-Sas Agata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle badań
Corporate Social Responsibility in Research
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 230-240, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Metody pomiarowe, Operacjonalizacja
Corporate Social Responsibility (CSR), Measuring methods, Operationalization
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest wskazanie obszarów dotychczas realizowanych badań naukowych dotyczących koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule zajęto się tylko dwoma zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu: korzyściami związanymi z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu oraz pomiarem efektów działań społecznie odpowiedzialnych. Ponadto w artykule określono "słabe strony" koncepcji oraz zaproponowano dalsze kierunki prac badawczych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to indicate the areas of the previously conducted research on the concept of corporate social responsibility. The article deals with only two issues of corporate social responsibility, namely the benefits associated with the implementation of corporate social responsibility and the measurement of the effects of socially responsible actions. Furthermore, the "weaknesses" of the concept are specified in the article as well as further directions of research are suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, 2012, nr 1(10).
 2. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008.
 3. Bowen H. R., Social responsibilities of the businessman, Harper & Brothers, New York 1953.
 4. Carroll A.B., A Commentary and an Overview of Key Questions on Corporate Social Performance Measurement, "Business & Society" 2000, No. 39(4).
 5. Gjølberg M., Measuring the immeasurable? Constructing an index of CSR practices and CSR performance in 20 countries, "Scandinavian Journal of Management" 2009, No. 25.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna.
 8. Maignan I., Ferrell O.C., Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France, "Journal of Business Ethics" 2000, No. 23(3).
 9. Makuch Ł., Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości, "Harvard Business Review" 2011, nr 96.
 10. Marcinkowska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 11. Pawłowski M., Wąsowska A., Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach - propozycja metodologiczna, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 1.
 12. Porter M., Kramer M. R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencji, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 13. Regionalny projekt CSR realizowany przez UNEP Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, http://www.unep.org.pl
 14. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 15. Rondinelli D.A., Berry M.A., Environmental Citizenship in Multinational Corporations: Social Responsibility and Sustainable Development - The Two, Approaches of Sustainability Applied on Macro Level, "European Management Journal" 2000, Vol. 18, No 1.
 16. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 17. Schaltegger S., Wagner M., Managing and measuring the business case for sustainability: Capturing the relationship between sustainability performance, business competitivenness and economic performance, (in) S. Schaltegger, M. Wagner (eds.), Managing the business case for sustainability: The integration of social, environmental and economic performance, Greenleaf, Sheffield 2006.
 18. Sprinkle G..B., Maines L.A., The benefits and costs of corporate social responsibility, "Business Horizons" 2010, No. 53.
 19. Thorpe J., Prakash-Mani K., Zollinger P., Developing value: The business case for sustainability in emerging markets, SustainAbility Ltd, London 2002.
 20. Waddock S.A., Graves S.B., The Corporate Social Performance - Financial Performance Link, "Strategic Management Journal" 1997, No. 18(4).
 21. Wąsowska A., Pawłowski M., Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu - przegląd literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 22. Weber M., The business case for corporate social responsibility: A company-level measurement approach for CSR, "European Management Journal" 2008, No. 26.
 23. Wolfe R., Aupperle K., Introduction to Corporate Social Performance: Methods for Evaluating an Elusive Construct, Post J.E. in. (ed.) Research in Corporate Social Performance and Policy, Vol. 12 (JAI Press, Greenwich, CT), 1991.
 24. Wronka M., Metody pomiaru CSR, (w:) Bonikowska M., Grewiński M. (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu