BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2002
Business Activity in Construction Industry : 2nd Quarter of 2002
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2002, nr 35, 31 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Budownictwo
Employment, Construction investments, Private sector, Public sector, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W II kwartale 2002 roku ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość +1.8, która w porównaniu z analogicznym kwartałem sprzed roku jest wyższa o 10.4 punktu. W I kwartale 2002 roku wskaźnik koniunktury miał wartość prawie identyczną jak rok wcześniej. Salda odpowiedzi na wszystkie pytania testu koniunktury mają obecnie wartości wyraźnie wyższe lub zbliżone do analogicznych sald sprzed roku. W minionych kwartałach tego typu porównania dawały rezultat przeciwny niż teraz. Obecne wyniki testu mogą być sygnałem poprawiającej się koniunktury w budownictwie. (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2002 the general business indicator has a value of +1.8, which in comparison with the analogous quarter a year ago is higher by 10.4 points. In the 1st quarter of 2002 the business indicator took a value almost identical as one year earlier. Now the balances of responses to all questions of the business survey take the values, which are visibly higher or close to the corresponding balances from one year ago. In the previous quarters the same comparison resulted the opposite conclusion than now. The results of the present business survey can be a sign of recovering business activity in the construction industry. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu