BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
CSR w działalności małych przedsiębiorstw
CSR in Small Enterprises' Activities
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 270-278, wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano podstawowe kwestie związane z szeroko dyskutowaną koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). W artykule podjęto próbę odniesienia tych zagadnień do sektora małych firm, ponieważ, jak można zauważyć, podmioty tej skali rozpoznają zagadnienie CSR, ale niekoniecznie posiadają wiedzę na temat przewodników i standardów w zakresie ich wdrażania. Zauważyć można, że prowadzone przez nie działania, świadczące o charakterze społecznej odpowiedzialności, wynikają głównie ze specyfiki małych podmiotów, a szczególnie ich cech jakościowych. Celem opracowania jest przybliżenie działań podejmowanych przez małe przedsiębiorstwa w ramach zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the basic issues connected with the widely discussed concept of corporate social responsibility (CSR). The paper attempts to relate these issues to the sector of small companies, because, as it can be noticed, entities of this size recognise the concept of CSR but do not necessarily have knowledge about guidebooks and standards on its implementation. It can be seen that activities taken by them, showing the nature of social responsibility, result mainly from the specificity of small businesses, in particular their qualitative characteristics. The aim of this paper is to present the activities undertaken by small businesses within the framework of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  2. Brdulak A., CSR jako nowa koncepcja rozwoju firm (w:) Brdulak H. Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszmi, SGH, Warszawa.
  3. CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce, http://www.mg.gov.pl
  4. Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  5. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, dla PARP opracowane przez: MillwardBrown SMG/ KRC, PwC (dawniej Pricewaterhouse-Coopers), Warszawa, 9 grudnia 2011.
  6. Sipa M., Czynniki wpływające na zwiększanie obszaru działalności małych przedsiębiorstw (w:) Wnuk J., Ryśnik J. (red.), Współczesne koncepcje i strategie Zarządzania. Teoria a praktyka, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010.
  7. Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, "E-mentor" 2009, nr 5(32).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu