BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś Bronisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Państwo Środka dorasta do roli światowego mocarstwa
The Middle Country Measures Up to the Role of World Power
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 1 (2), s. 53-84, rys.
Słowa kluczowe
Wielkie mocarstwa, Rynek nieruchomości, Rynki wschodzące, Transport kolejowy, Dobra luksusowe, Nowe technologie
Superpower, Real estate market, Emerging markets, Railway transport, Luxury goods, High-tech
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W artykule omówione zostały podstawowe oznaki i symptomy rodzącej się światowej potęgi, do której pretendują Chiny. Jest to obszerna prezentacja tezy, że centrum gospodarcze świata przemieszcza się w kierunku Azji, a Państwo Środka odgrywa w tym wydarzeniu decydującą rolę. Uzasadnienie tej tezy zostało potwierdzone w rozważaniach poświęconych przejmowaniu przez Chiny dominującej roli w poszczególnych dziedzinach i branżach rozwoju społeczno-gospodarczego świata. W szczególności dotyczy to branży energetycznej i związanej z nią energii ze źródeł odnawialnych, motoryzacji oraz ważnej dziedziny jaką jest transport kolejowy i lotniczy. Zwrócona też została uwaga na zabiegi państwa zza Wielkiego Muru o pozycję lidera ekologii i nowych technologii. Ponadto w opracowaniu znalazły się i inne ważne symptomy przyspieszonego rozwoju tego kraju. Całość rozważań obejmuje okres najnowszy, do końca marca 2011 roku włącznie, a kończy się próbą odpowiedzi na podstawowe pytanie - który kraj będzie, w przewidywalnej przyszłości, światowym mocarstwem.(fragment tekstu)

In the article there are discussed the basic indications and symptoms of arising world power to which China aspires. It is an extensive presentation of the thesis that the economic centre of the world is moving towards Asia, and the Middle Country plays a crucial role in the process. The justification of the thesis has been proved in the deliberations on China's assuming the leading role in individual fields and trades of the social-economic world development. It especially refers to power industry and connected with it energy from renewable energy sources, the automotive industry and a very important field of rail and air transport. Attention has been also paid to the efforts the country from the Great Wall have made to gain the position of leader in ecology and new technology. Furthermore, in the dissertation there are other important symptoms of accelerated development of the country. The whole discussion refers to the recent times until the end of March 2011, and it ends with an answer to the basic question - which country will be, in the foreseeable future, the world power.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Makowski (red.), Geografia regionalna świata, Warszawa 2008, s. 110.
  2. K.K. Kłosiński (red.), Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008, s. 229
  3. I. Feny, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 33-34.
  4. B. Ryś, Rosnąca potęga Chin, "Nauka. Gospodarka. Społeczeństwo", WSM 2010, nr 1, s. 93-119.
  5. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1977, tom 6, s. 383.
  6. T. Orłowski, Nowy Leksykon Ekonomiczny, Warszawa 1998, s. 50.
  7. J. Fenby, Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu