BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Ludwik (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Polska - Rosja. Drogi i bezdroża w polityce historycznej
Poland - Russia. Historical Meanders of Political Relations
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 1 (2), s. 85-110
Słowa kluczowe
Polityka, Wojna Światowa II, Badania socjologiczne, Tożsamość
Politics, World War II, Sociological research, Identity
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Na podstawie przedstawionego materiału historycznego i badań przeprowadzonych w Polsce i Rosji wynika, że współczesne polsko - rosyjskie relacje w dużym stopniu uzależnione są od wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce między obydwoma państwami. Większym echem odzywają się one przy każdej okazji i w dużym stopniu kształtują politykę historyczną. Zrozumiałe, że obie strony mają prawo interpretować historię według własnych ocen, ale w żadnym przypadku nie mogą one stanowić podstawy dla współczesności. Historia nigdy się nie powtarza, bo czasy się zmieniają. Nie można też przenosić doświadczeń historycznych i różnego rodzaju sporów na stosunki między ludźmi. Prawda historyczna może nas uwolnić doprowadzić do wyjaśnień wielu trudnych spraw, może też kształtować współczesną politykę historyczną między Polską i Federacją Rosyjską.(abstrakt oryginalny)

From the presented historical material and the research conducted in Poland and Russia it appears that contemporary Polish-Russian relations to a considerable degree depend on historical events which have taken place between the two countries. They cause a great stir on every occasion and to a large degree form historical politics. It is understandable that both sides have the right to interpret history according to their own assessment. However, in no case can they be the foundation for the present. History never repeat itself because the times change. You cannot as well transfer historical experience and various kinds of disputes onto human relations. Historical truth can liberate us and lead to explanations of numerous issues. It can form contemporary historical politics between Poland and Russian Federation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Poznań 2005, s. 5-12.
 2. M. Bloch, Pochwała historii, Warszawa 1964, s. 48.
 3. J. Marx, Skamandryci, Warszawa 1993, s. 130.
 4. J. Pomianowski, Na wschód od zachodu. Jak być z Rosją, Warszawa 2004, s. 297.
 5. C. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2009, s. 297.
 6. J. Kumaniecki, Pokój polsko-rosyjski 1921. Geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane, Warszawa 1985, s. 130.
 7. Białe plamy - czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), redakcja naukowa A.D. Rotweld, A.W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 43.
 8. 1939 god: Uroki istorii, ried. A.O Rzeszowski, "Izdatielstwo mysl", Moskwa 1990, s. 485.
 9. L. Malinowski, Polska w Europie, Warszawa 2011, s. 41-46.
 10. Lista katyńska, Warszawa 2001, s. 80 i n.
 11. Katyń. Dokumenty zbrodni, Warszawa 2005, s. 505.
 12. Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Warszawa 2001, s. 748.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu