BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Edward (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Zjawisko korupcji w działalności gospodarczej
Corruption in Economic Activity
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 1 (2), s. 111-139, rys.
Słowa kluczowe
Korupcja, Działalność gospodarcza, Prawo gospodarcze
Corruption, Business activity, Economic law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor prezentuje różne ujęcia korupcji występujące w literaturze naukowej, formy i kwalifikacje prawne korupcji. Wskazane są obszary korupcji w różnych działach gospodarki, a także instytucje zwalczające korupcję. Rozważania autora dotyczą także kwalifikacji korupcji w ujęciu międzynarodowym z uwzględnieniem pozycji Polski. W tym kontekście scharakteryzowano liczne działania antykorupcyjne podejmowane przez organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej. Przytoczone zostaną dane (wskaźniki) dotyczące korupcji w Polsce, motywy "popełniania" korupcji, a także krąg osób (stanowisk) podejrzanych o działalność korupcyjną. Korupcja ma zasięg międzynarodowy i zwalczana jest w każdym państwie. Skala korupcji jest jednak trudna do określenia, a dotychczasowe działania antykorupcyjne nie są dostatecznie skuteczne. (abstrakt oryginalny)

The author presents various notions of corruption used in academic literature, as well as forms and legal classifications of corruption. There are presented areas of corruption in various fields of economy, as well as institutions fighting corruption. The author's deliberations refer also to the classification of corruption from the international perspective with presenting the position of Poland. In the context, numerous anti-corruption actions undertaken by international organisations are characterised with special consideration to the European Union. There are presented data (rates) referring to corruption in Poland, motives of "committing" corruption, and there have been determined the range of people - positions suspected of corruption activity. Corruption has international scope and is fought in every country. However, the scale of corruption is difficult to determine and the anti-corruption actions so far are not sufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Gasparski, Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007, s. 281-282.
 2. Mały Słownik Języka Polskiego, pod. red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, PWN, Warszawa 1968, s. 305.
 3. B. Kurzepa, Przestępstwa gospodarcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Kraków 1997, s. 5.
 4. B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 319.
 5. B. Hołyst, Patologie życia gospodarczego w Polsce w opiniach młodzieży, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2007, s. 10.
 6. T. Formicki, Światowy Barometr Korupcji, w: "Gazeta Finansowa" z 31 maja 2010 r.
 7. S. Stypułkowska, Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce - metody stosowane przez zakłady ubezpieczeniowe w celu jej ograniczenia. Materiały Konferencyjne "Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 2000, s. 18.
 8. R.R. Gesteland, Kultura a korupcja i łapownictwo, w: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000, s. 99-115.
 9. M. Michalik, Od etyki zawodowej do biznesu, Wydawnictwo Fundacji Innowacyjnej WSS-E, Warszawa 2003, s. 118-119.
 10. E. Spychaj, Usprawiedliwienia dla odstępstw od zasad przypisanych roli obywatela i pracownika w opinii studentów. Raport z badań, "Nauka. Gospodarka. Społeczeństwo" 2010, nr 1, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, s. 277-306.
 11. Dobro wspólne. Władza. Korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, pod red. E. Popławskiej, Wyd. ISP - Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Warszawa 1997, s. 144-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu