BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotwald Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim - nowe metody transferowania wiedzy
Źródło
Acta Innovations, 2012, nr 2, s. 81-94, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Wykształcenie, Jakość kształcenia, Innowacje, Innowacje w usługach
Open innovation, People's education, Quality education, Innovations, Innovations in services
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W świecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, niezbędne jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, nacechowane rozwijaniem innowacyjności i charakteryzujące się innowacyjnością, która jest jednym z podstawowych elementów wymienianych w dokumentach programowych Unii Europejskiej. Postuluje się kształcenie autonomiczne, interdyscyplinarne z uwzględnieniem działań praktycznych i eksperymentalnych. Przykładami inicjatyw wspierających rozwój innowacyjności na uczelniach wyższych mogą być uniwersytety korporacyjne, program "Wykorzystaj talent w pełni", pogłębiona współpraca z biznesem, modyfikacja programów studiów pod kątem zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców - pracodawców i klientów itd. Badania prowadzone na uczelniach wyższych o charakterze aplikacyjnym, wzmacniają potencjał intelektualno-organizacyjny pracowników naukowo-badawczych, a także ułatwiają przepływ wiedzy i propagowanie idei 'open innovation'. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett S., Innovative thinking in Risk, Crisis and Disaster, Gower Publishing, Farnham 2012.
 2. Centre for Educational Research and Innovation, Higher Education to 2030, Tom 2, OECD Publishing.
 3. Charlier B., Platteaux H., Bouvy T., Esnault L., Lebrun M., Moura A., Pirotte S., Denis B., Verday N., Stories about innovative process in higher education: some success factors, Materiały pokonferencyjne The Networked Learning Conference, Lancaster, 5-7 kwietnia 2004.
 4. Christensen C.M., Disrupting Class. How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, The McGraw Hill Companies, Columbus 2011.
 5. Dealtry R., Strategic directions in the management of corporate university, "Journal of Workplace Learning" 12/2000.
 6. Education from Kindergarten to Adult Education, Norwegian Ministry of Education and Research, Oslo 2007.
 7. Europe 2020 Flagship Initiative: Innovation Union, SEC(2010) 1161, Bruksela 6.10.2010.
 8. Gotwald B., Rozwój i funkcje Internetu, [w:] Procesy i zjawiska społeczne. Wybrane zagadnienia, Kowalczyk M., Gotwald B. (red.), wyd. Leader-Great Publishers, Łódź 2010.
 9. Guidance supporting Europe's aspiring entrepreneurs. Policy and practice to harness future potential, Wydawnictwo dla Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 10. Harper S., Gray S., North S., Brown S., Ashton K., Getting the Most from Staff: Using Talents to the Full, [w:] Dentos S., Brown S. (red.), A Practical Guide to University and College Management. Beyond Bureaucracy, Routledge, Nowy Jork 2010.
 11. Jones M., Social psychology of prejudice, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 2002.
 12. Kowalczyk M., Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, Wyd. IMPULS, Kraków 2004.
 13. O'Meara K.A., Inside the Panopticon: Studying Academic Reward System, [w:] Smart J.C., Paulsen M.B. (red.), Higher education: Handbook of Theory and Research, Springer, London-New York 2011.
 14. Organization of education system in Germany, European Commission, 2009/2010.
 15. Raport z II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 16. Rohrs H., Maria Montessori, "Perspektywy: kwartalny przegląd porównawczy edukacja, nr 1/2, 1994 (89/90), UNESCO, Paryż , 2000.
 17. Rottmer N., Innovation performance and Clusters. A Dynamic Capability Perspective on Regional Technology Clusters, Gabler, Leiden 2009.
 18. Shaumian O., A research of social norms that affect educational managers in the process of decision making, [w:] Innovativeness at the beginning of XXI century. Studies Researches Egzemplifications, Kowalczyk M.M., Cudak S. (red.), ECKO House Publishing, Utah 2011.
 19. Taylor S., Rogers J., Storey J., Evolution and Experimentation: The Barclays University Case, [w:] Paton R., Peters G., Storey J., Taylor S., Handbook of Corporate University Development. Managing Strategic Learning Initiatives in Public and Private Domains, Gower Publishing, Aldershot 2005.
 20. Thorp H., Goldstein B., Engines of Innovation. The Enterpreneurial University in the Twenty - First Century, Green Press Initiative, North Carolina 2010.
 21. Wadhawa S., Major Issues in Further Education, Sarup&Sons, New Delhi 2004.
 22. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, Wiedza Powszechna.
 23. Europe 2020 Strategy Priorities, dostępne przez: http://ec.europa.eu/europe2020.
 24. Guidance supporting Europe's aspiring entrepreneurs. Policy and practice to harness future potential, Wydawnictwo dla Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 25. Nauka z praktyką ku innowacji, "Drogi lądowe, powietrzne, wodne" 9/2011, dostępne przez: http://imbigs.pl.
 26. O Rankingu Szkół Wyższych, dostępne przez: http://www.perspektywy.pl
 27. Salmon F., Norway, enrepreneurial paradise, dostępne przez: http://blogs.reuters.com.
 28. Sci-Bytes: Science in Norway 2005-2009, dostępne przez: http://www.sciencewatch.com.
 29. See the Opportunities and Make Them Work strategy for entrepreneurship in education and training 2004-2008, fragment dostępny przez: http://ice.foranet.dk.
 30. The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area, dostępne przez: http://ec.europa.eu /education/higher-education.
 31. Zasady rankingu szkół wyższych, dostępne przez: http://www.rp.pl.
 32. Building on Barclays Assets, dostępne przez: http://www.investor.barclays.co.uk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu