BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Adam
Tytuł
Open innovation i narzędzia internetowe stymulujące współpracę nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym
Źródło
Acta Innovations, 2012, nr 2, s. 119-146, rys., schem., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Innowacje, Technologie internetowe, Współpraca międzynarodowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Open innovation, Innovations, Internet technologies, International cooperation, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach Internet stał się najpopularniejszym i najprężniej rozwijającym się medium komunikacyjnym. Dzięki niemu znaczenie czynnika odległości w procesach porozumiewania się i przekazywania wiedzy uległo marginalizacji. Najcenniejsza stała się sama informacja. Doprowadziło to do powstania nowej formacji społecznej zwanej społeczeństwem informacyjnym. Wraz z rozwojem społeczeństwa nastąpiło tworzenie nowego typu gospodarki opartej na wiedzy. Charakteryzuje się ona rosnącym zapotrzebowaniem na wiedzę i wykwalifikowanych pracowników umysłowych. Zdecydowanie większą rolę odgrywać zaczęły innowacje, będące jednym z głównych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. Równie ważna w tym kontekście staje się współpraca nauki i gospodarki, ułatwiająca opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz późniejsze wprowadzanie ich na rynek. Niniejszy artykuł poświęcony jest jednej z popularniejszych form stymulujących współpracę nauki i gospodarki, jaką są dedykowane temu celowi narzędzia internetowe. Przedstawiono w nim wybrane przykłady tego typu narzędzi, stworzonych w Polsce, Norwegii oraz całej Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu narzędzi, przygotowany został wzorcowy model internetowego portalu stymulującego współpracę świata nauki i biznesu. Jego głównym założeniem jest integracja najlepszych praktyk napotkanych podczas badania. Ponadto, model uzupełniony został o proponowane przez autora innowacyjne rozwiązania, które powinny zwiększyć atrakcyjność portalu oraz przyciągnąć do niego większą liczbę użytkowników. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Casey, M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001, s. 34.
 2. Chesbrough, H., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 3. Kukliński, A., Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003, s. 195.
 4. Matusiak, K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 5. Santarek, K., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 6. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 7. Europejskie Platformy Technologiczne, dostępne przez: http://www.kpk.gov.pl/ppt/ETP.html.
 8. Idepoliklinikken, dostępne przez: http://www.idepoliklinikken.no.
 9. Ideportalen, dostępne przez: http://www.ideportalen.no.
 10. Komisja Europejska, Europejskie Platformy Technologiczne. Wiedza dla wzrostu, dostępne przez: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/tp_leaflet_pl.pdf.
 11. Norweskie Platformy Technologiczne FUGE, dostępne przez: http://www.forskningsradet.no/prognett- fuge/Technology_platforms.
 12. Organisation for Economic Co-operation and Development, dostępne przez: http://www.oecd.org.
 13. Platfroma wymiany informacji oraz transferu technologii eWEB, dostępne przez: http://www.eweb.krakow.pl.
 14. Polskie Platformy Technologiczne, dostępne przez: http://www.kpk.gov.pl/ppt/index.html.
 15. Portal Biznes i Nauka dostępne przez: http://www.biznesinauka.eu.
 16. Portal Edukacji Ekonomicznej NBP, dostępne przez: http://www.nbportal.pl.
 17. Portal Europe INNOVA, dostępne przez: http://www.europe-innova.eu.
 18. Portal Innowacji, dostępne przez: http://www.pi.gov.pl.
 19. Portal Open Innovation Community, dostępne przez: http://www.openinnovation.net.
 20. Portal Open Innovation, dostępne przez: http://www.openinnovation.eu.
 21. Portal OpenAIRE, dostępne przez: http://www.openaire.eu
 22. Portal Polskie Technologie, dostępne przez: http://www.polskietechnologie.pl.
 23. Portal Science2Business, dostępne przez: http://www.s2b.transfer.edu.pl.
 24. Portal sieci GÉANT, dostępne przez: http://www.geant.net/pages/home.aspx.
 25. Portal Statoil Innovate, dostępne przez: http://www.innovate.statoil.com.
 26. Portal Wirtualna Polsk, dostępne przez : http://www.wp.pl.
 27. Prekubator TTO, dostępne przez: http://www.prekubatortto.no.
 28. Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, dostępne przez: http://www.kongres.org.pl/on-line/1szy _Kongres/index.html_050415.
 29. Raport dr K. Kuligowskiej na temat wykorzystania wirtualnych doradców w biznesie, dostępne przez: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=29717.
 30. Serwis CORDIS, dostępne przez: http://www.cordis.europa.eu.
 31. Strona internetowa banku BNP Paribas, dostępne przez: http://www.bnpparibas.pl.
 32. Strona internetowa Uniwersytetu Berkeley, dostępne przez: http://openinnovation.berkeley.edu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu