BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochańska Ewa (Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi)
Tytuł
Analiza rozwoju innowacji technologicznych w kontekście międzynarodowej współpracy nauki i gospodarki
Źródło
Acta Innovations, 2012, nr 3, s. 7-20, mapa, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje techniczne, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Współpraca międzynarodowa
Technical innovations, Development projects financing, International cooperation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i jak współpraca międzynarodowa przyczynia się do rozwoju innowacji technologicznych, których celem już na etapie prac badawczo-rozwojowych jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Dokonano analizy uwarunkowań dla rozwoju innowacji technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współpracy nauki i gospodarki, również międzynarodowych badań pro-innowacyjnych, podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Pokazano ciekawe trendy w finansowaniu prac B+R w przedsiębiorstwach przez podmioty zagraniczne, programy rządowe i międzynarodowe organizacje. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia dla podnoszenia innowacyjności powiązań kooperacyjnych czyli branżowych klastrów środowiska międzynarodowego, będącego źródłem synergii korzyści. Autorka zwraca uwagę, że szczególna rola w promowaniu idei open innovation i zauważalna integracja wysiłków środowiska B+R, zarówno w sektorze nauki jak i w biznesie, przypada obecnie zespołom naukowobadawczym, poszukującym nowych rozwiązań technologicznych w obszarach środowiskowych, szeroko rozumianej energetyce odnawialnej, zrównoważonym transporcie i technologiach ograniczających emisję.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. OECD. Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth in Knowledge Economies. [Online] 20 września 2011. [Zacytowano: 29 października 2011.] http://www.oecd.org/ document/10/0,3746,en_2649_33703_39493962_1_1_1_1,00.html.
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjność 2010. Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010. ISBN 978-83-7633-025-9.
  3. Komisja Europejska. EU Cohesion Policy. Proposals from the European Commission. [Online] 31 października 2011. [Zacytowano: 31 października 2011.] www.ec.europa.eu/inforegio.
  4. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. http://www.iped.pl/pliki/newsy/ 20101209/20101209-Publikacja_PU_Lublin.pdf. www.iped.pl. [Online] 09 grudnia 2010. [Zacytowano: 28 października 2011.]
  5. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Klastry w Polsce. [Online] Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1 maja 2007. [Zacytowano: 31 października 2011.] http://www.klastry.pl.
  6. Machnik-Słomka Joanna. Uwarunkowania współpracy między nauką a gospodarką w procesie transferu. www.iped.pl. [Online] 2 grudnia 2010. [Zacytowano: 29 października 2011.] http://www.iped.pl/pliki/newsy/20101209/20101209-Publikacja_PU_Lublin.pdf.
  7. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej. www.ec.europa.eu. www.ec.europa.eu/regional_policy. [Online] Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej, 06 października 2011. [Zacytowano: 31 października 2011.] http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm.
  8. OECD. www.oecd.org. OECD Science, Technology and Industry. [Online] 14 grudnia 2010. [Zacytowano: 28 października 2011.] http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33703_41546660_1_1_1_1,00.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu