BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec Justyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zaopatrzeniowa przedsiębiorstwa, Zaopatrzenie, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Łańcuch dostaw
Company's procurement policy, Supply, Supply of enterprises, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zarysowano rozwój funkcji zaopatrzenia, a ponadto wskazano główne przemiany i wyzwania, z którymi ma się do czynienia współcześnie przy zakupie dokonywanym w przedsiębiorstwie produkcyjnym. (fragment tekstu)

The problems of purchases more and more strongly enrolls in the current searches the competitive advantage of enterprises. Awareness of this state spreads at present quickly, so in theory how and economic practice. The article presents development of supply function in enterprise as well as introduces main transformations and challenges, in face which purchase in industrial company, working in conditions of global competition stands. For aims of systematization these phenomena it was accepted conceptions of four key instruments of supply policy, namely: the policy of product, policy of contracting, policy of communication and policy of purchase. The transformations about durable character in every of elements of supply policy were showed. The basic ascertainment of the article is the statement that the present meaning of supply sphere is connected with creating the logistic systems of supply chains oriented on maximization of value for final users. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 2. Anderson J.C., J. A. Narus J.A., Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 4. Cole J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zaiządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 5. Dudzik M., Strategie zakupowe, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2001, nr 1.
 6. Gummesson E., Total Relationship Marketing: From the 4PS - Produkt, Price, Promotion, Place - Of Traditional Marketing Management to the 30 Rs - The Thirty Relation, Butterworth-Heinemann, 2000.
 7. Hutt M.D., Speh Th.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i u ług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
 8. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 9. Łuczak J., Zarządzanie dostawami w systemie jakości przedsiębiorstwa przemysłowego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 1998, nr 4.
 10. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 11. Wesołowski S., Zaopatrzenie materiałowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 1997, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu