BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Łańcuch funkcji i wartości jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 45-58, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Sukces przedsiębiorstwa, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Łańcuch wartości
Competitive advantage, Success of the company, Porter's Value Chain, Value chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odejście od tradycyjnego podejścia do budowania przewagi konkurencyjnej spowodowało przewartościowanie poglądów i stało się przyczyną kontrowersyjnych zachowań organizacji dotyczących poszukiwania źródeł konkurencyjności. O przewadze konkurencyjnej w dobie organizacji postindustrialnych funkcjonujących w warunkach globalizującej się gospodarki nie decyduje już pojedyncza oderwana umiejętność lub technologia, lecz cały zestaw umiejętności i technologii, stanowiących sumę efektów procesów uczenia się zachodzących ponad granicami indywidualnych zestawów umiejętności. Procesy uczenia się organizacji pozwalają kreować takie elementy jak: wartość organizacji dla klienta, unikalność, zdolność różnicowania konkurentów oraz tworzenie nowych grup produktów, usług oraz rynków. W świetle nowych paradygmatów funkcjonowania organizacji istotnym staje się zdolność kreowania, zestawiania i wykorzystania rdzennych kompetencji organizacji. Ich źródła mogą znajdować się zarówno wewnątrz organizacji, w jej zasobach materialnych i niematerialnych, jak i jakości realizowanych procesów, bądź otoczeniu. Szczególne miejsce wśród zasobów każdej organizacji ma jakość realizowanych przez nią procesów. (fragment tekstu)

In 1985 M. Porter introduced the concept of the value chain. It was based on the premise that each enterprise is a succession of activities whose aim is to satisfy the needs of the customers. Each link of the chain is connected with its adjacent links and determined by the customer's needs. The aim of each link is to obtain advantage over competition by reducing costs, producing more worth, maintaining higher quality or differentiation. This paper aims at showing how an analysis of an organization's assets, especially the quality of the processes, from the point of view of the aforementioned approach, can be used for planning a strategy for the organization. It focuses on the sources of competitive advantage, comprising not only assets but also processes. And it is precisely the qualities of main and secondary processes realized by an organization that gives it the competitive edge. While discussing Porter's concept its usefulness for creating knowledge and skills chain has been shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją M.J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 3. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji tynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 4. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna Jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
 5. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo PSB, 1998.
 6. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 7. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1998.
 8. Porter M., Competetive Advantage, Free Press, New York 1985.
 9. Schary P.S., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 10. Steiman H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw 1995.
 11. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu