BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drwal Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Rola technologii informatycznych w procesie budowy partnerskich stosunków z klientami
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 73-82, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki handlowe, Marketing partnerski, Internet, Relacje z klientami
Trade relations, Partnership marketing, Internet, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowa partnerskich stosunków z klientami wymaga od organizacji doboru narzędzi, które umożliwią charakterystykę klienta oraz pozwolą na dostarczenie mu wartości w sposób lepszy od konkurencji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, głównie internetu, umożliwia dziś organizacjom nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami, prowadzenie dialogu i dostosowywanie produktów usług do ich indywidualnych oczekiwań. (fragment tekstu)

The forming and being in close contact with the individual customers make the base of partnership marketing conception. Nowadays, the individual contact with the customer becomes possible due to the application of the new computer science technology such as the internet, the computer data base or the digital telecommunication. The universality of these implements enables the communication between the organizations which is based on the information interchange but not on the single promotive acting. The transition from the announcement to the dialogue makes easier to come to be known both partners and to establish the most convenient forms of the cooperation as well as to estimate their mutual possibilities. The purpose of the deliberations in this article is to show the challenges which stand before the firms which want to build the partnership relations with their customers at the time of the computer science technology development. The autor of the article also concentrates on the application of these technologies in the process of the individualization of contacts with the customers on a mass scale. At the end of the article the author presents the function of internet in gaining of the new customers as well as the system e-CRM- which make possible to manage the relations with the customer in the virtual reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Berry L. Relationship Marketing, [w:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Associations, Chicago 1983.
 3. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002.
 4. Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 5. Dolińska M., Partnerstwo w działalności marketingowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 6. Doyle P, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 7. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 8. Golawska M., Zarządzanie relacjami z klientem, "Marketing i Rynek" 2002, nr 4.
 9. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 10. Górowski A., Marketing Partnerski na rynku B2B, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 4.
 11. Guziur P., Marketing w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 12. Janiszewski P., Internet jako źródło sukcesów w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 13. Krakowiak W., Marketing partnerski, "Impact" 2001, nr 8.
 14. Nowicki A., Doskonalenia wielopoziomowych systemów informacyjnych, [w:] A. Jarosz, Marketing partnerski jako sposób usprawnienia marketingowych systemów informacyjnych, Praca Naukowa, Wrocław 1999.
 15. Rucińska D., Jagodziński K., Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, "EiOP" 2003, nr 5.
 16. Sitarska M., Rola marketingowych baz danych w dobie rozwoju technologii informatycznej, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 17. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 18. Turnbull P., Ford D., Cunningham M., Interaction, Relationship and Network in Business Markets: an Evolving Perspective, "Journal Of Business &Industriual Marketing" 1996, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu