BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak Łukasz (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Konkurencyjność polskiego eksportu usług
The Competitiveness of Polish Exports of Services
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 1, s. 76-93, wykr., tab., bibliogr. s. 92
Słowa kluczowe
Eksport usług, Konkurencyjność, Analiza porównawcza, Statystyka międzynarodowa
Exports of services, Competitiveness, Comparative analysis, International statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest zidentyfikowanie grup usługowych, w których Polska wykazuje ujawnioną przewagą komparatywną (Manual..., 2011). Wagę podjętej w opracowaniu tematyki podkreślają publikowane podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące polskiego eksportu usług. Udział eksportu usług w odniesieniu do PKB na początku badanego okresu (2000 r.) stanowił 6,09%, a na końcu tego okresu (2012 r.) - 7,7%. W 2000 r. eksport usług naszej gospodarki wynosił 11320 mln euro, natomiast w 2012 r. notowano prawie trzykrotny jego wzrost - wartość ta osiągnęła 29517 mln euro. Na początku analizowanego okresu dominował eksport usług związanych z podróżami zagranicznymi osiągając 55% ogółu przychodów; usługi transportowe, które stanowiły 23% i pozostałe usługi - 22%. Proporcje te zachowały się w przybliżeniu aż do 2007 r., w kolejnym roku dominować zaczęły pozostałe usługi, przy czym podróże zagraniczne traciły na znaczeniu na rzecz stopniowego przyrostu udziału usług transportowych. Tendencja ta utrzymywała się do roku 2012. (fragment tekstu)

Two related problem are considered. The first concerns a situation in Polish international trade in services. It shows conclusions obtained from analyzing, proposed by B. Balassa, Revealed Comparative Advantage (RCA) of the exports of services. Data time series included information from period 2000-2012. Comparison between Poland and neighbors economy (Germany, Czech and Slovakia) was done. The second concerns the geographical breakdown of the exports of services data. This breakdown was made from whole economy into voivodship. Specialization of each group of voivodships was analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (2009), International Monetary Fund, IMF Multimedia Services Division
  2. Balassa B. (1986), Comparative advantage in manufactured goods: a  reappraisal, The Review of Economics and Statistics
  3. Hagemejer J., Michałek J. J., Michałek T. (2006), Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług. Potencjalne znaczenie budżetu UE jako narzędzia łagodzenia zmian strukturalnych związanych z liberalizacją sektora usług
  4. Manual of Statistics of International Trade in Service 2010 (2011), Department of Economic and Social Affairs, United Nations
  5. Mongiało D. (2007), Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, Ministerstwo Gospodarki
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu