BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirojć Zdzisław
Tytuł
Zjawiska i problemy społeczne towarzyszące transformacji systemowej
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 209-217, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Problemy społeczne, Nierówności społeczne, Koszty społeczne, Wskaźnik ubóstwa społecznego, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social problems, Social inequality, Social costs, Human Poverty Index (HPI), Social costs of economic transition, Political and systemic transformations
Abstrakt
W czasie trwającej już od ponad dwóch dekad transformacji systemowe w państwach posocjalistycznych mieliśmy i mamy do czynienia z wieloma zjawiskami i problemami społecznymi. Niektóre występują regionalnie, a niektóre są symptomatyczne dla danego państwa. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem okresu transformacji jest polaryzacja ludności według dochodów. To normalne zjawisko dla kapitalizmu, ale jeśli przybiera ono nadmierny wymiar - staje się problemem. Z nadmiernym ekonomicznym różnicowaniem się ludności mamy do czynienia prawie we wszystkich byłych państwach socjalistycznych. Zjawisko to najlepiej charakteryzuje współczynnik Giniego, który nosi też nazwę wskaźnika nierówności społecznych. Wyraża on liczbowo rozkład dóbr, w szczególności nierównomierny rozkład dochodów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Growth, poverty, and inequality: Eastern Europe and The former SovietUnion, Word Bank, Washington 2005.
 2. Index Ubóstwa, 2010, http://www.edupedia.pl/words/index/show/291686
 3. Kwaśniewski, J. 1997. Postrzeganie marginalizacji oraz strategii i środków kontroli społecznej, w: Kontrola społeczna procesów marginalizacji, J. Kwaśniewski (red.), Warszawa.
 4. Lista państw świata według równości dochodów, 2008, http: translate. googleusercontent.com/translate_c?hl=pl
 5. Lista państw świata według stopy bezrobocia, http://www.cia.gov/libraly/publikations/the-worldfactbook/rankovder /2129rank.html
 6. Lista państw świata według tempa wzrostu liczby ludności, 2009, http:// translate.googleusercontect.com/translate_?hl=pl
 7. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 8. Nowakowski, Z. 2008. Bezpieczeństwo narodowe - ewolucja pojęcia i zakresu, Warszawa.
 9. Nowakowski, Z. 2008. Nowe gwarancje bezpieczeństwa Polski w XXI wieku - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i marketing, z. 15, Rzeszów.
 10. Pilch, T. 2004. Marginalizacja społeczna, w; Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa.
 11. Radziewicz-Winnicki, A. 2008. Pedagogika społeczna w obliczu realiów współczesności, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu