BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej
Tytuł
Praca socjalna w adaptacji życia obcokrajowców w Polsce
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 219-224, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
, Psychologia społeczna, Adaptacja społeczno-zawodowa, Cudzoziemcy, Opieka socjalna
, Social psychology, Socially-professional adaptation, Foreigners, Social services
Abstrakt
Praca z cudzoziemcami w Polsce należy do niezwykle trudnych. Najgorsze są zawsze początki, a ściślej mówiąc komunikacja językowa. Nowo przybyli cudzoziemcy, czy to w charakterze uchodźców politycznych, czy azylantów, zbiegów politycznych, zawsze w pierwszej fazie pobytu są w Polsce postrzegani są i egzotycznie, ale i z pewnymi kłopotami. Istnieje w Polsce grupa wyspecjalizowanych pracowników socjalnych przeznaczonych tylko do pracy z uchodźcami. Są to pracownicy z wyższym wykształceniem. Z uwagi na ukończone studia dobrze orientują się oni w historii sztuki, kultury, religii krajów świata. Mimo tego specjalistycznego wykształcenia napotykają oni przynajmniej w pierwszej fazie kontaktu spore kłopoty. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acheson, M. 2009. Modern Slavery, of XXI century, Dullas Univ., Press, Ltd.
 2. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 3. Dane MSZ, Warszawa 2009.
 4. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 5. Nowakowski, Z. 2008. Nowe gwarancje bezpieczeństwa Polski w XXI wieku - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i marketing, z. 15, Rzeszów.
 6. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów.
 7. Sirojć, Z, 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 8. Sirojć, Z. 2005. Ekonomiczeskaja transformacja w Polsze, w: Problemy powyszenia effektiwnosti inwesticjonno-stroitielnogo i żyliszcznokommunalnogo kompleksow, Moskwa.
 9. Sirojć, Z. 2009. Zarządzanie rozwojem metropolii w aspekcie europejskiego modelu polityki społecznej, w: Zarządzanie w nowej gospodarce M.W. Staniewski, P. Szczepankowski /red./, Warszawa.
 10. Sirojć, Z. 2010. Bezpieczeństwo socjalne w zarządzaniu współczesnymi metropoliami, w: Ekonomika regionu: struktura, osobliwostki, dynamika rozbitku, Winnica, Winnicki Kooperatywny Instytut.
 11. Sirojć, Z. 2010. O potrzebie humanizacji życia i pracy w placówkach oświatowych, w: Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa - Legnica.
 12. Sirojć, Z. 2010. Społeczne problemy rozwoju wielkich miast w warunkach transformacji, w: Społeczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa - Kijow - Moskwa.
 13. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 14. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu