BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Beata Maria
Tytuł
Bezrobocie i ubóstwo jako źródła wieloproblemowych kryzysów rodzinnych
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 257-270, bibliogr. 20 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Przeciwdziałanie ubóstwu, Kościół a problemy społeczne, Rodzina, Wykluczenie społeczne, Metody walki z bezrobociem, Bezrobocie, Ubóstwo
Combating poverty, Church and social problems, Family, Social exclusion, Methods to combat unemployment, Unemployment, Poverty
Abstrakt
Pierwotnym źrodłem rodzinnego kryzysu wieloproblemowego (złożonego) są najczęściej przyczyny gospodarcze - bezrobocie, niski poziom zarobków, systematyczny wzrost cen, niewydolność systemu szkolnictwa, systemu ubezpieczeń. Skutkiem niemożności niezaspokojenia podstawowych potrzeb są pojawiające się w rodzinie zachowania patologiczne, skłonność do podejmowania aktywności niezgodnej z obowiązującym prawem oraz normami i wartościami społecznie wyznawanymi (uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przestępczość, próby samobójcze, bezdomność etc.). Na destruktywne skutki kryzysu narażeni są szczególnie członkowie rodzin długotrwale bezrobotnych i wskutek tego ubogich. Odczuwają oni bowiem brak poczucia bezpieczeństwa, ustawiczne i wymierne zagrożenie funkcjonowania osobistego i rodzinnego oraz bezradność i zagubienie w sieci wymagań społecznych i systemowych. Z jednej strony stan bezczynności zawodowej i ubóstwo prowadzą bowiem do frustracji, z drugiej do bierności i zaniku wiary w poprawę sytuacji. Nie radząc sobie z życiem codziennym, ludzie bezrobotni i wskutek tego ubodzy izolują się powoli od reszty społeczeństwa i wpadają w spiralę kryzysu chronicznego, a kumulacja nierozwiązanych problemów życiowych, przechodzi z czasem w stan traumatyczny. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białobrzeska, K. 2000. Wpływ ubóstwa na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym, [w:] M. Orłowska, L. Malinowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, Żak, Warszawa.
 2. Czerpaniak-Walczak, D. 1999. Daleko od...szansy, Szczecin.
 3. Dobrowolski, P. 1998. Ubodzy i bezdomni, Wyd. UŚ, Katowice.
 4. Dudkiewicz, M. 2002. Praca dla młodych, Raport AIG i Gazety Wyborczej, Wyd. Agora SA, Warszawa.
 5. Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 8 poz. 67, Część I, poz. 16).
 6. Frąckiewicz L. (red.). 1993. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, Wyd. Śląsk, Katowice.
 7. http://www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl/pliki/1224842479.pdf
 8. http://www.stat.gov.pl
 9. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce-broszura.pdf
 10. James, R.K., Gilliland, B.E. 2009. Strategie interwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa.
 11. Kabaj, M. 2000. Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
 12. Kawula, S. 2004. Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Wyd. Epistheme, Olsztyn.
 13. Kawula, S. 2006. Oblicza marginalizacji i wykluczenia w aktualnej sytuacji społeczno - ekonomicznej Polski, w drodze ku normalizacji życia, [w:] Zamojskie Studia i Materiały, Pedagogika, rok wyd. VIII, zeszyt 2 (22), Wyd. WSZiA, Zamość.
 14. Kmiecik-Baran, K. 2009. Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
 15. Migała, P. 2007. Ubóstwo jako zjawisko patologizujące życie społeczne, [w:] H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, t.1-2, Wyd. NWP, Piotrkow Trybunalski.
 16. Soszyńska, O. 2004. Walka z ubóstwem wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji, "Polityka Społeczna", nr 10.
 17. Szydłowski, B. Szumilas, K. 2002. Jak przetrwać bezrobocie, Wyd. HELST, Kraków.
 18. Tchórzewski A.M. 2005. Pomocniczość i solidaryzm jako zasady przeciwdziałania traumie XXI wieku, [w:] Cudak H., Marzec H. (red.), Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy, t. 1, Mysłowice.
 19. Wódz, K. 2008. Wprowadzenie, [w:] K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Wyd. Akapit, Toruń.
 20. Zimoń, D. 2001. Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia, Kuria Metropolitalna, Wyd. UŚ. Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu