BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszczyński Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Jeść i być : od innowacji społecznych do podmiotowego modelu konsumpcji na rynku żywności
"To Eat" and "To Be" : from Social Innovations to the Subjective Model of Consumption in the Market for Foods
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 220-230, schemat, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Rynek żywności, Teoria racjonalnego wyboru (TRW)
Innovations, Consumer behaviour, Consumption, Food consumption, Food market, Rational choice theory
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest powiązanie kooperacyjnego modelu innowacji społecznych oraz podmiotowego modelu konsumpcji ze zmianami zachodzącymi na rynku żywności. Współcześnie analizy konsumpcji muszą wyjść poza dualizm: demonicznej kultury konsumpcji oraz matematycznie eleganckich teorii racjonalnego wyboru. Analizując nowe zachowania konsumentów zogniskowane wokół żywności, można określić szereg społecznych i kulturowych funkcji konsumpcji pomijanych w debacie akademickiej. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to combine the cooperative model of social innovations and the subjective model of consumption with the changes occurring in the market for foods. Contemporarily, analyses of consumption must exceed the dualism: of the demonic culture of consumption and mathematically smart theories of rational choice. Analysing new behaviours of consumers focused around foods, one may define a number of social and cultural functions of consumption omitted in the academic debate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrige A. (2006), Konsumpcja, Sic, Warszawa.
 2. Ashley B., Hollows J., Jones S., Taylor B. (2004), Food and cultural studies, Routledge, London.
 3. Banaji J. (1980), Summary of Selected Parts of Kautsky's Agrarian Question, (w:) Buttel F., Newby H. (ed.), The Rural Sociology of the Advanced Societies, Allanheld-Osmun, London.
 4. Belasco W. (2007), Appetite for a change: how a counterculture took on the food industry, Cornell Univeristy Press, Ithaca.
 5. Blay-Palmer A. (2008), Food fears: from industrial to sustainable food systems, Ashgate, Aldershot.
 6. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Bevir M., Trentmann F. (2007), Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, Palgrave Macmillian, New York.
 8. Bevir M., Trentmann F. (2007b), After modernism: local reasoning, consumption and governance, (w:) Bevir M., Trentmann F. (ed.) (2007), Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, Palgrave Macmillian, New York.
 9. Buttel F. (1980), Agriculture Environment and Social Change: Some Emergent Issues, (w:) F. Buttel, H. Newby (ed.), The Rural Sociology of the Advanced Societies, Allanheld-Osmun, London.
 10. Conkin P. (2008), A Revolution Down on the Farm, University Press of Kentucky, Lexington.
 11. Felt U., Wynne B. (2007), Taking European Knowledge Society Seriously, European Commission, Brussel.
 12. Fonte M. (2006), Sloow food's presidia: what do small producers do with big retailers, (w:) T. Marsden, J. Murdoch (ed.), Between the local and the global: confronting complexity in the contemporary agri-food sector, Elsevier, Oxford.
 13. Goodman D. (2003), The quality turn and alternative food practices: reflections and agenda, "Journal of Rural Studies", No. 43.
 14. Gorlach K., Adamski T., Dzwonkowska K., Pilichowski A., Starosta P. (2008), Knowledge Dynamics and the non agricultural economy in European rural development, "Eastern European Countryside", No. 14.
 15. Lyson T. (2010), Civic Agriculture: Reconnecting Farm, Food, and Community, Tufts University Press, Medford.
 16. Malpass A., Banett C., Clarke N., Cloke P. (2007), Problematizing choice: responsible consumers and skeptical citizens, (w:) M. Bevir, F. Trentmann (ed.), Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, Palgrave Macmillian, New York.
 17. Wilkin J. (2010), Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Ritzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa.
 19. Stankiewicz P., Goszczyński W., Kerner S., Chioncel N. (2014), Beyond Univeristy: short guide to co-operative research (w przygotowaniu do druku).
 20. Van der Ploeg, Douve J. (2006), Agricultural production in crisis, (w:) P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (ed.), "Handbook of Rural Studies Sage", London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu