BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pętlak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Iga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pacjent jako konsument e-informacji w systemie opieki zdrowotnej
Patient as a Consumer of e-Information in the Healthcare System
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 231-243, schemat, tabl., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Preferencje konsumenta, Informacja, e-zdrowie, Informacja w internecie, Pomiar wieloczynnikowy, Opieka zdrowotna, Badanie preferencji konsumenckich
Consumer, Consumer preferences, Information, e-health, Information on the Internet, Conjoint analysis, Health care, Consumer preferences research
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych stworzył sprzyjające warunki do rozwoju podaży informacji. Warunki te korzystnie wpłynęły na zmianę postaw pacjenta, który stał się klientem oferowanych usług zdrowotnych, jak również konsumentem informacji ułatwiających wybór usługodawcy. Celem artykułu jest analiza preferencji pacjenta co do wyboru usługodawcy oraz roli i funkcji e-informacji wpływających na podjęcie tej decyzji. Do analizy danych rynkowych otrzymanych drogą ankietową zastosowano conjoint measurement. W rezultacie określono użyteczności cząstkowe i całkowite pięciu zmiennych, definiujących e-informacje w systemie opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The extensive development of information and communication technologies established favourable conditions of information supply by service providers. Those conditions favourably affect patient's attitudes change who became a customer of the offered services as well as a consumer of the information related to the choice of the service provider. The objective of this article is to introduce patient's preferences in relation to the service provider choice as well as the e-information role and function determining the decision-taking process. For the analysis of market data obtained through the questionnaire, conjoint measurement has been applied. In result, partial and total utilities of five variables that define e-information in the healthcare system have been described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu, uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Łobejko S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Frank R.H. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GDW, Gdańsk.
 4. Jaciow M., Wolny R. (2009), Polski e-konsument typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 5. Krot K. (2008), Jakość i marketing usług medycznych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Krot K., Rudawska I. (2010), Obsługa pacjenta w usługach medycznych - podejście relacyjne, (w:) M. Brzozowska-Woś (red.), Marketing - ujęcie relacyjne, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 7. Leowski J. (2009), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa.
 8. Pętlak M. (2013), Przepływ informacji medycznych w procesie obsługi pacjenta, (niepublikowana praca doktorska), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Rudawska I. (2014), Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Sagan A. (2009), Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe, Czytelnia SatSoft Polska.
 11. Sagan A., Rudawska I. (2010), Zmienne ukryte w analizie conjoint - identyfikacja preferencji na rynku usług zdrowotnych, (w:) K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 96, Wrocław.
 12. Stefanowicz B. (2004), Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 14. Szymańska A., Dziecic D. (2005), Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 680/2005, Kraków.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2014, poz. 998.
 16. Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu