BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziworska Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kierunki inwestowania w województwie gdańskim w latach 1991-1993
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 21-31, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Gospodarka, Rozwój gospodarczy
Investing, Economy, Economic development
Kraj/Region
Województwo gdańskie
Abstrakt
Zakres intensywności przemian społeczno-gospodarczych i strukturalnych w województwie gdańskim, w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej/ kwalifikuje ten region do wiodących w kraju. Ludność regionu gdańskiego, z końcem 1993 roku, liczyła około 1,4 min osób, co stanowi 3,8% ludności kraju. Blisko 76% ludności mieszka w miastach i 52,5% w aglomeracji Trójmiasta. Rynek pracy cechuje się postępującym obniżaniem stanu zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze publicznym. Zatrudnienie w sektorze prywatnym w 1993 roku wzrosło o blisko 9,5%. Zauważa się pewne obniżenie stopy bezrobocia. W końcu 1993 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,8% (w kraju - 15,7%). W regionie gdańskim, w latach 1991-1993, obserwuje się wyraźne ożywienie w sferze gospodarczej. W przemyśle poziom produkcji sprzedanej w cenach stałych był wyższy w 1993 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,4% (w kraju o 7,4%). Wzrost produkcji nastąpił w 15 gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle paliw, środków transportu i spożywczym. Pozytywny kierunek rozwoju wystąpił w budownictwie. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w 1993 roku wobec roku poprzedniego wyniósł 45%. Wyraźnie wzrosła produkcja sektora prywatnego, osiągając w 1993 roku wskaźnik udziału w całości produkcji budowlanej regionu na poziomie 85%. W transporcie wielkość przewozów ładunków i pasażerów w 1993 roku obniżyła -się w stosunku do roku poprzedniego o prawie 9%. Aktywizuje się natomiast transport morski. W 1993 roku, w morskich portach handlowych przeładowano 16% ładunków więcej niż w roku poprzednim. W strukturze przeładunków dominował węgiel i koks. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu