BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Statystyczna analiza dynamiki struktury rodzajowej nakładów inwestycyjnych w województwie katowickim
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 33-53, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Gospodarka, Rozwój gospodarczy
Investing, Economy, Economic development
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest określenie, na podstawie dostępnych danych statystycznych, stopnia intensywności i kierunku zmian rodzajowej struktury oraz ocena, czy zmiany te są na tyle istotne, by mieć podstawy do postawienia tezy o zasadniczych i - być może - nieodwracalnych zmianach kierunków inwestowania w województwie katowickim. Inwestowanie to konieczność i elementarny wymóg reprodukcji rozszerzonej. Inwestycje, pełniąc funkcję podstawowego i naturalnego czynnika stymulującego wzrost i zmiany strukturalne w gospodarce, tworzą nowe składniki majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego, którego struktura uzależniona jest w znacznej mierze od rodzajowej struktury nakładów inwestycyjnych. Inwestycje są jednym z podstawowych elementów kształtowania zmian i tworzenia nowych proporcji pomiędzy sferą materialną i niematerialną, strukturami działowymi, gałęziowymi i przestrzennymi. Same procesy inwestycyjne są elementem zmian i kształtowania nowej struktury zbiorowości ekonomicznej. W znacznej mierze tempo rozwoju gospodarczego zależy od prawidłowego rozdziału środków pomiędzy struktury: przestrzenną, działowo-gałęziową, rodzajową i funkcjonalno-przedmiotową. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Janasz, Z. Skalski: Problemy inwestycyjne rozwoju regionu. Warszawa-Poznań 1985
 2. H. Sobolewski: Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski. (Przyczyny, skutki, prognozowanie). Poznań 1992
 3. K. Secomski: Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. Warszawa 1977
 4. B. Kłapkowski: Współzależność dynamiki rozwoju i przemian struktury gospodarczej. Folia Oeconomica Cracoviensia. Vol XXI
 5. M. Walesiak: Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1985, nr 285
 6. A. Sokołowski, K. Zając: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. Warszawa 1987
 7. R. Jackiewicz, S. Lis: Podstawy projektowania struktur przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1987
 8. T. Kudłacz: Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych. Kraków, 1992
 9. Metody statystyki międzynarodowej. Praca zbiorowa pod red. A. Zeliaś. Warszawa 1988
 10. J. Lisikiewicz: Czynniki zmian strukturalnych w przemyśle. W: Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian. Warszawa 1977
 11. K. Marcinek, T. Pyka, H. Szkaradkiewicz: Zarys ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego. Katowice 197
 12. A. Płocica: Podstawy systemu polityki inwestycyjnej. Warszawa 1984
 13. J. Czempas: Statystyczne merniki koncepcji nakładów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1992, nr 123
 14. S. Pajewski: Problemy polityki inwestycyjnej na lata 1986-1990. "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 8-9
 15. J. Rutkowski: Formalne charakterystyki przebiegu procesu wzrostu gospodarczego. "Wiadomości Statystyczne" 1980, nr 9
 16. K. Kukuła: Dynamika oraz kierunki zmian struktury usług produkcyjnych w rolnictwie. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986, z. 3
 17. K. Kukuła: Dynamiczno-przestrzenne aspekty analizy struktur gospodarczych. "Wiadomości Statystyczne" 1976, nr 5
 18. K. Kukuła: Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury. "Przegląd Statystyczny" 1975, nr 3
 19. K. Kukuła: Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Kraków 1989
 20. S. Chomątowski, A. Sokołowski: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2
 21. J. Kurkiewicz: Z badań nad zróżnicowaniem struktur i natężeniem wybranych zjawisk demograficznych. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 1984, nr 203
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu