BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walica Henryk
Tytuł
Problemy finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw finansowania inwestycji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 57-70, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Gospodarka, Rozwój gospodarczy, Kapitał zakładowy
Investing, Economy, Economic development, Share capital
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów umożliwiających podjęcie inwestycji jest jej finansowanie. Wiąże się to z pozyskiwaniem lub w innej formie zapewnieniem niezbędnych środków finansowych - w ściśle określonych momentach czasu - koniecznych do realizacji projektu, Oznacza to wydatkowanie środków pieniężnych w zgodzie z przyjętym (zatwierdzonym) harmonogramem, planem lub terminarzem wykonawczym robót lub usług, a także zakupem wszelkich niezbędnych środków materialnych, dostaw i instalacji, wyposażenia obiektów, urządzeń i maszyn produkcyjnych, nabycia praw majątkowych itp., niezbędnych do przygotowania i zrealizowania projektu w formie określonego obiektu trwałego. Środki pieniężne potrzebne do realizowania inwestycji, zwane kapitałem finansowym, mogą być różnego pochodzenia oraz niejednokrotnie przesądzać o podjęciu procesu inwestycyjnego. Zwykle u drobnych inwestorów dysponowanie kapitałem finansowym decyduje o określonej lokacie kapitału w sposób bezpośredni bądź pośredni, np. w formie nabycia akcji. Z kolei wielcy inwestorzy (zarządy koncernów, fundacji, korporacji itp.) podejmują realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na podstawie własnych, wolnych środków finansowych, wymagających jednak najczęściej uzupełnienia. Środki własne stanowią ich kapitał własny, przy czym w spółkach akcyjnych jest to kapitał akcyjny, zaś w spółkach z o.o. i innych - kapitał zakładowy (założycielski). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Wyszomirski: Kredyty bankowe - poradnik praktyczny klienta. Warszawa 1992
  2. United Nations Industrial Development Organization Poradniku przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Wydanie poprawionę i rozszerzone W. Behrens i P.M. Hawranek. Warszawa 1993
  3. K. Znaniecka: Finanse w procesie urynkowienia. Katowice 1993
  4. W. Grzegorczyk: Postawy kredytobiorców i kredytodawców (pracowników banków) i ich wzajemne relacje. "Bank i Kredyt" 1991, nr 12
  5. R. Chudzik: Segmentacja portfela kredytowego. "Bank i Kredyt" 1993, nr 7
  6. Vademecum bankowca. Warszawa 1992
  7. I. Heropolitańska: Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa 1992
  8. A. Schmoll: Kreditkultur - wie das Verhalten von Mitarbeitern und Kunden die Ergebnisse im Kreditgeschäft bestimmt". Wiesbaden 1988
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu