BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Lidia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rozwój społeczno-gospodarczy województw Polski w ujęciu dynamicznym
Socio-Economic Development of the Polish Voivodeships in Dynamic Expression
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 93-102, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Analityczna ocena poziomu rozwoju, Statystyka regionalna
Social economic development, Regional development, Analytical assessment of development level, Regional statistics
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono klasyfikację województw Polski ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu dynamicznym. Wykorzystano, w tym celu taksonomiczny miernik rozwoju pozwalający opisać zjawisko złożone za pomocą jednej liczby, tzw. wartości zmiennej syntetycznej. W obrębie uporządkowanego zbioru obiektów wydzielono podzbiory obiektów podobnych. Do oceny natężenia zmian w poziomie odległości między województwami w latach 2001, 2005, 2009 wykorzystano indywidualne wskaźniki natężenia zmian odległości. Pozwały one ocenić czy odległości między badanymi obiektami w czasie są stabilne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents classification of voivodeships (provinces) in Poland considering the level of socio-economic development in dynamic expression. It was used the taxonomic indicator of development to describe complex phenomena using a single number, the so-called value of synthetic variable. Within an arranged set of objects there were separated subsets of similar objects. To evaluate the intensity of the changes in the level of distance between provinces in the years 2001, 2005 and 2009, there were used individual indicators of intensity of distance changes. They allowed evaluating whether the distances between the tested objects are stable in time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
  2. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  3. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2002, 2006, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu