BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Robert (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym - strategia portfela projektów
Strategic Project Management in the Public Sector - the Strategy of Project Portfolio
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 383-393, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektem, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Zarządzanie portfelem projektów
Strategic management, Project management, Private sector, Public sector, Project Portfolio Management (PPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano, że na styku zarządzania strategicznego i zarządzania projektami wyłania się nowy nurtu strategicznego zarządzania projektami w sektorze publicznym. Kluczowym zagadnieniem staje się pojęcie strategii portfela projektów, sposób jej tworzenia i implementacji w gminie. (abstrakt oryginalny)

The paper shows that at the interface of strategic management and project management, a new trend of strategic project management in the public sector has emerged. The key issue consists in the concept of the strategy of project portfolio and the ways of developing and implementing it at the level of the commune. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to The Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide) - Fourth Edition, PMI, 2008.
 2. Ansoff H.J., The New Corporate Strategy, John Wiley and Sons, New York 1988.
 3. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 4. Bozeman B., Straussman J.D., Public Management Strategies, Jossey-Bass, San Francisco 1990.
 5. Cleland D.I., Bidanda B. (red.), Project Management Circa 2025, PMI, Pennsylvania, 2009.
 6. Fic. D., Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym. Aspekty instytucjonalizacji poza schematem, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
 7. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 8. Kieżun W., Kubin W.J. (red.), Dobre państwo, Warszawa 2004.
 9. Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1970.
 10. Kowalczyk L., Niepewność wyznacznikiem zmiany zarządzania organizacjami sektora publicznego, www.kowalczyk.pl (2010).
 11. Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów, PWN, Warszawa 2012.
 12. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 13. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 14. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 15. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 16. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.
 17. Newton R., Skuteczny kierownik projektu, OWKb, Warszawa 2010.
 18. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 19. Porter M., What Is Strategy?, Harvard Business Review, On Point Enhanced Edition, 1st February 2000.
 20. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 21. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 22. Toczyński W., Monitoring rozwoju zrównoważonego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 23. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. nr 157, poz. 1240).
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591).
 26. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Diffin, Warszawa 2003.
 27. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu