BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszczek Sylwester (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego
Spatial Differentiation of Selected Elements of the Technical Infrastructure in Rural Areas with Particular Emphasis on Polish Kujawsko-Pomeranian
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 237-250, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Infrastruktura techniczna, Wodociągi, Sieć wodociągowa, Zróżnicowanie przestrzenne
Rural areas, Technical infrastructure, Waterworks, Water supply network, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono przemiany wybranych elementów infrastruktury technicznej oraz jej przestrzenne zróżnicowanie na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. W opracowaniu ukazano także ogólne trendy rozwoju infrastruktury technicznej w skali krajowej. W analizie wykorzystano m.in. następujące zmienne: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the transformation of selected elements of the technical infrastructure and its spatial variation in rural areas Kujawsko-Pomeranian. The study also illustrated the general trends in the development of the technical infrastructure on a national scale. The analysis of this study include the following variables: the length of the water supply and sewage systems, the density ratio of water supply and sewerage and water supply network length per 1 km of sewerage network. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugajski P., Bergel T., 2001, Małe oczyszczalnie ścieków jako element ochrony środowiska, Inżynieria Rolnicza, z. 8.
  2. Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005, Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo AR w Poznaniu.
  3. Gruszczyński J., 2001, Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 377, z. 78, Kraków, s. 435-446.
  4. Kwapisz J., 2002, Nasycenie infrastrukturą wodno-ściekową województwa małopolskiego w latach 1990-2000, Inżynieria Rolnicza, z. 3, s. 142.
  5. Pięcek B., 1997, Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] Kłodziński M., Rosner A. (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa.
  6. Pięcek B., 2000, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury [w:] Rosner A. (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa.
  7. Piszczek S., 2008, Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, "Dokumentacja Geograficzna", nr 36, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 115-121.
  8. Piszczek S., 2010, Zależności pomiędzy infrastrukturą techniczną a rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich powiatów bydgoskiego i toruńskiego [w:] Liszewski S. (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 1, Łódź.
  9. Świątek D., 2003, Infrastruktura obszarów wiejskich województwa mazowieckiego [w:] Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu