BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Piramidy finansowe a regulacje i nadzór
Financial Pyramids versus Regulations and State Authority
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 41-58, rys., tabl., bibliogr. 28 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, Bezpieczeństwo finansowe, Regulacje prawne, Piramida finansowa
Bank supervision, Financial security, Legal regulations, Financial pyramid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne piramid finansowych, w tym model punktu krytycznego ich bankructwa oraz rozwój piramid w Polsce. Dokonano przeglądu najważniejszych polskich regulacji i luk w tym zakresie. Przedstawione zostały wyniki badania Delphi dotyczącego uwarunkowań dezaktywacji piramid. W końcowej części zaprezentowano propozycje działań zapewniających eliminację tego typu biznesu na rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

In this paper were presented theoretical aspects of financial pyramids including critical points of bankruptcy and the development of pyramids in Poland. There were showed the best important Polish regulations and gaps in this area. There were presented the results of Delphi research which regarded, the conditions of pyramids deactivation. In final part the paper were presented the proposals providing the elimination of this type of business in the financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian T., Shin H.S. (2009), The Shadow Banking System: Implications for Financial Regulation, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, No. 382.
 2. Albrecht S. (2007), Identifying Fraudulent Financial Transactions, Brigham Young University.
 3. Aluchna M. (2008), Upadek Domu Maklerskiego Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, w: Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw, Pindelski M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Antonowicz P., Szarmach Ł. (2013), Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, No. 1, Part 2.
 5. Arvedlund E. (2009), Madof The Man Who Stole $ 65 Bilion, Penguin Books, New York.
 6. Belianin A.V. Issoupova O. (2001), Financial Pyramids in Transitional Economies: a Game-Theoretic Approach, Economic, Education and Research Consortium, Moskva.
 7. Berzinś J. (2013), Financial Market and the Threat for European Security, Baltic Rim Economies, Quarterly Review, No. 7.
 8. Charges B.L. (2013), Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme, U.S. Securities and Exchange Commission, www.sec.gov.com, dostęp dnia 11.12.2013.
 9. Bitcoin to piramida finansowa (2014), www.pb.pl/3592126,35620,bitcoin--to-piramida-finansowa, dostęp dnia 28.03.2014.
 10. Financial pyramids: Formation, bankruptcy, jail.. formation (2014), http://en.for-ua.com/interview/2012/07/27/132515, dostęp dnia 9.04.2014.
 11. Finanse osobiste. Zachowania -produkty - strategie (2012), Bogacka-Kisiel E. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce (2012), Kotliń-ski G. i Waliszewski (red.), CeDeWu, Warszawa.
 13. Koker L. (2014) Pyramids and Ponzi's: Financial Scams in Developing Countries, www.cgap.org/blog/ pyramids-and-ponzis-financial..., dostęp dnia 24.01.2014.
 14. Lorecka A. (2013) Firmy pożyczkowe znikną z rynku. 3 mln Polaków trafi do lombardów, "Puls Biznesu", 20.11.
 15. Luty P. (2014), Słynne piramidy finansowe, www.forbes.pl/artykuly/sek-cje/Wydarzenia/slynne-piramidy-finansowe,29253,1, dostęp dnia 15.02.2014.
 16. Markowski M. (2014), Niebezpieczne piramidy finansowe,www.polskatimes.pl/artykul/748787,niebezpieczne-piramidy-finansowe,id,t, dostęp dnia 15.02.2014.
 17. Masiukiewicz P. (2012), Instytucjonalny system bezpieczeństwa finansowego w Polsce, w: Wyzwania ekonomiczne po czy przed kryzysem, Lichniak I. (red.), OW SGH, Warszawa.
 18. Masiukiewicz P. (2013a), Parabanki: zbyt wiele by upaść, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, alterum.pl/uploaded/P-Masiukiewicz--Parabanki.pdf, dostęp dnia 15.11.2013.
 19. Masiukiewicz P. (2013 b), Management of Financial Safety Net in Poland, Theory of Management no. 7, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina.
 20. Masiukiewicz P. (2014), Piramidy finansowe a bezpieczeństwo gospodarstw domowych, "Kurier Finansowy", nr 2.
 21. Podzwonne po Amber Gold, (2013) "Forbes", 22.09.
 22. Srokosz W. (2013), Shadow banking a regulacja prawna instytucji para-bankowych w Polsce, w: Wyzwania regulacji rynków finansowych, Rogowski W. (red.), Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 25. Vaknin S. (2014), The Typology of Financial Scandals and Ponzi (Pyramid) Schemes, http://samvak.tripod.com/nm017.html, dostęp dnia 8.08.2014.
 26. West H. (1988), Fraud - the Growth Industry, British Institute of Management, Kogan page Ltd., London.
 27. Wołosowski J. (2014), Sprawa Amber Gold przerasta polski system prawny, http://finanse.wp.pl/kat,1033715,title,Sprawa-Amber-Gold-przerasta--polski-system-prawny, dostęp dnia 8.04.2014.
 28. Zielona księga. Równoległy system bankowy (2012), Komisja Europejska, COM(21012) 102 final, Bruksela, 19.03.12
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu