BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski
Operating Costs of the Tax Administration on the Example of Poland
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 75-91, tabl., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Administracja skarbowa, Koszty, System podatkowy, Podatki
Treasure administration, Costs, Tax system, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problem kosztu poboru podatków związany z funkcjonowaniem administracji podatkowej w Polsce. W szczególności ukazano koszty związane z płaceniem podatków, które poniosła administracja skarbowa w latach 2002-2012. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the taxes' collection cost connected with the functioning of the tax administration in Poland. In particular, in this article were presented the costs connected with paying taxes, which were paid by the tax administration in years 2002-2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Matuszewski W. (2009), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, w: Brzeziński B. (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Cukiernik T. (2004), Prawicowa koncepcja państwa - doktryna i praktyka, Wydawnictwo Wektory, Wrocław.
 3. Dębowska-Romanowska T. (1996), Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe (cz. II), "Glosa", nr 12.
 4. Evans C. (2003), Studying the studiem: an Overview of Recent Research into Taxatin Opeating Costs. "eJournal of Tax Research", Vol. 1, No. 1.
 5. Głuchowski J. (2001), Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Historia administracji skarbowej w Polsce, www.mofnet.gov.pl, dostęp dnia 15.12.2013.
 7. http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committee, dostęp dnia 20.12.2013.
 8. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe (2002), Wydawnictwo TNOiK - rozdz. pt. Koszty zapłaty podatku,
 9. Kudła J. (2004), Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Kulicki J. (2013), Koszty administracji danin publicznych, "Analizy" nr 15(104), Biuro Analiz Sejmowych.
 11. 11 Matuszewski W. (2008), Koszty zapłaty podatku, Toruński Rocznik Podatkowy Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 12. Małecka-Ziembińska E. (2012), Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Neneman J., Piwowarski R. (2004), Jaki system podatkowy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 14. Nowak A., Współczesne zasady podatkowe (2007) w: Fiedor B., Rymarczyk J., Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 16. Stiglitz J.E. (2012), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Turner J., Smith M., Gurd B. (1998), Recognising the Pitfalls in Tax Compliance Costs Research, w: "Revenue Law Journal", Vol. 8, http://epub-lications.bond.edu.au, dostęp dnia 01.06.2013.
 18. Shaw J., Slemrod J., Whiting J. (2010), Administration and Compliance, w: Adam S., Besley T., Blundell R., i inni, Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford University Press, New York.
 19. Smith A. (2012), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2012 zawarte na stronie www.mf.gov.pl dostęp dnia 1.04.2014.
 21. Sosnowski M. (2012), Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu