BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O graniczenia małych firm w wykorzystaniu zewnętrznych źródeł wsparcia dla ich przetrwania
Limitations of Small Firms in Using External Sources of Support for Their Survival
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 328-338, bibliogr. 47 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe, Finansowanie zewnętrzne
Small business, Financial support, External financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wpływ na tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności mikro i małych firm jest elementem polityki oddziaływania zarówno na sferę społeczną jak i gospodarczą krajów Unii Europejskiej. Coraz częściej dyskutuje się nad ekonomicznymi i społecznymi następstwami tej polityki, wskazując korzyści i zagrożenia wynikające z jej realizacji. Poza niewątpliwymi korzyściami społecznymi, pojawiają się uwagi na temat wysokich wskaźników likwidacji nowo powstałych (często subsydiowanych) firm, nieprzygotowaniu przedsiębiorców, rozczarowaniach i obciążeniach finansowych wykraczających poza sferę konkretnej działalności gospodarczej i przenoszących się na obciążenia osoby fizycznej, która taką działalność prowadziła (zarówno w przypadku bycia samodzielnym przedsiębiorcą jak i wspólnikiem spółek nie mających osobowości prawnej). Sytuacja ta wskazuje na potrzebę identyfikacji czynników ograniczających racjonalne wykorzystanie form wsparcia przez małe firmy.(abstrakt oryginalny)

The impact on creating the conditions for economic activity, in particular micro and small businesses, is a part of the policy on both the social and economic sphere in the European Union countries. The economic and social consequences of this policy are increasingly discussed, pointing out the benefits and risks of its implementation. In addition to the undoubted social benefits relevant to the stimulation of entrepreneurship among the citizens and moving some of them from the sphere of the employee to the employer (for example, self-employment), the sense of independence and freedom in making business decisions, there are comments on the high rates of liquidation of the newly created (often subsidized) companies, unprepared entrepreneurs, disappointments and financial burdens. This situation points to the need to identify the factors limiting the rational use of forms of support for small businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
 2. Argenti J., Corporate Collapse. McGraw-Hill, Berkshire 1976.
 3. Baldwin J.R., Gray T., Johnson J., Proctor J., Rafiquzzaman M., Sabourin D., Failing Concerns: Business Bankruptcy in Canada, Statistics Canada, Minister of Industry, Ottawa 1997.
 4. Bates T., Analysis of young, small firms that have closed: delineating successful from unsuccessful closures, "Journal of Business Venturing" 2005, 20, s. 343-358.
 5. Bates T., Entrepreneur human capital inputs and small business longevity, "Review of Economics and Statistics" 1990, 72(4), s. 551-559.
 6. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 7. Boyle R.D., Desai H.B., Turnaround strategies for small firms, "Journal of Small Business Management", July 1991, vol. 29, s. 33-42.
 8. Bradley III D.B., Moore H.L., Small business bankruptcy caused by lack of understanding of business environment and consumer needs, 1998, ICSB Singapore Conference, http://www.sbaer.uca.edu/ research/icsb/1998/88.pdf.
 9. Bruderl J., Preisendorfer P., Ziegler R., Survival Chances of Newly Founded Business Organizations, "American Sociological Review" 1992, vol. 57 (2), s. 227-242.
 10. Carter N.M., Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E.J., The career reasons of nascent entrepreneurs, "Journal of Business Venturing" 2003, 18(1), s. 13-19.
 11. Chaganti R., Chaganti R., A profile of profitable and not-so-profitable small businesses, "Journal of Small Business Management", July 1983, s. 43-51.
 12. Cochran A.B., Small Business Mortality Rates: A Review of the Literature, "Journal of Small Business Management" 1981, vol. 19(4), s. 50-59.
 13. Cressy R., Why do most firms die young?, "Small Business Economics" 2006, vol. 26(2), s. 103-116.
 14. Crutzen N., Van Caillie D., The business failure process: an integrative model of the literature, Working Paper: Entrepreneurship and Innovation, University of Liege, October 2007.
 15. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997.
 16. Edwards E.D., What Financial Problems?, Management Accounting, August 1992.
 17. Fredland J.E., Morris C.E., A cross section analysis of small business failure, "American Journal of Small Business" 1976, vol. 1 (1), s. 7-18
 18. Gaskill L.R., Van Auken H.E., Manning R., A Factor Analytic Study of the Perceived Causes of Small Business Failure, "Journal of Small Business Management", October 1993, vol. 31, no 4, s. 18-31.
 19. Gulst N., Maritz A., The Paradoxical Nature of Venture Failure: The Australian Case, First Findings. 7th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, 2010.
 20. Hall G., Factors distinguishing survivors from failures amongst small firms in the UK construction sector, "Journal of Management Studies" 31 (5), September 1994.
 21. Hall G., Young B., Factors Associated with Insolvency Among Small Firms, "International Small Business Journal" 1991, vol. 9, no 2.
 22. Haswell S., Holmes S., Estimating the Small Business Failure Rate: A Reappraisal, "Journal of Small Business Management" 1989, vol. 27(3), s. 68-74.
 23. Holland R., Planning against a Business Failure, Agricultural Extension Service, October 1998.
 24. Jennings P.I., Beaver G., The managerial dimension of small business failure, "Journal of Strategic Change" 1995, vol. 4, s. 185-200.
 25. King A.S., Organon of business failure: phase model of organizational decline, "Journal of Information Science" 1996, vol. 22(4), s. 259-276.
 26. Koksal A., Arditi D., An input/output model for business failures in the construction industry, "Journal of Construction Research" 2004, vol. 5, no. 1, s. 1-16.
 27. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 28. Larson C.M., Clute R.C., The Failure Syndrome, "American Journal of Small Business", October 1979, vol. IV, no. 2, s. 35-43.
 29. Liao J., Entrepreneurial failures: key challenges and future directions, [w:] Welsch H.P. (red.), Entrepreneurship, the way ahead, Routledge, New York 2004
 30. McGrath R.G., Falling Forward: Real Options Reasoning and Entrepreneurial Failure, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24(1), s. 13-30.
 31. Mehralizadeh Y., Sajady H., A study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training, May 2006 http:// ssrn.com/abstract=902045 (27.09.2008).
 32. Mellahi K., Wilkinson A., Organizational failure: a critique of recent research and a proposed integrative framework, "International Journal of Management Reviews" 2004, vol. 5/6, s. 21-41.
 33. Ooghe H., De Prijcker S., Failure Process and Causes of Company Bankruptcy: A Typology, Working Paper, Universitet Gent, 2006.
 34. Pasanen M., Tracking Small Business Failure Factors and Trajectories, Challenges in Entrepreneurship and SME Research, 2nd Inter-RENT Online Publication, Turku 2005, http://www.ecsb.org/ doc/Inter-RENT%202005%20final%20document.pdf#page=97.
 35. Peacock R., Failure and assistance of small firms, 2000, www.sbeducation.info/serv03.htm (29.11.2007).
 36. Politis D., Gabrielsson J., Entrepreneurs' attitudes towards failure - an experiential learning approach, Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) 2007; Frontiers of Entrepreneurship Research 2007, http://ssrn.com/abstract=1064982 (24.06.2008).
 37. Preisendörfer P., Voss T., Organizational Mortality of Small Firms: The Effects of Entrepreneurial Age and Human Capital, "Organization Studies" 1990, vol. 11(1), s. 107-129.
 38. Pretorius M., Defining business decline, failure and turnaround: a content analysis, SAJESBM NS, 2009, vol. 2.
 39. Richardson, B., Nwankwo, S., Richardson, S., Understanding the causes of business failure crises: Generic failure type, "Management Decision" 1994, vol. 32 (4), s. 9-22.
 40. Ropęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2013.
 41. Shepherd D.A., Learning from business failure: propositions of grief recovery for the self-employed, "Academy of Management Review" 2003, vol. 28, no 2, s. 318-328.
 42. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 43. Storey D.J., Understanding The Small Business Sector, Routledge, London - New York 1994.
 44. Theng L.G., Boon J.L.W., An exploratory study of factors affecting the failure of local small and medium enterprises, "Asia Pacific Journal of Management", October 1996.
 45. Thornhill S., Amit R., Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and Resource-Based View, "Organization Science" 2003, 15, s. 497-509.
 46. Ulmer M. J., Nielsen A., Business Turn-Over and Causes of Failure, "Survey of Current Business" 1947, 27(4), s. 10-16.
 47. Watson J., Everett J., Do Small Businesses Have High Failure Rates?, "International Small Business Journal" 1996, vol. 34, no. 4, s. 35-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu