BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego
Accessibility as an Instrument for Shaping Polish Air Transport Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 371-383, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Konkurencja, Rynek
Airports, Air transport, Competition, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z zadań samorządów terytorialnych jest zwiększenie dostępności transportowej regionu. Zatem istnieje konieczność wskazania czynników mających wpływ na kształtowanie rynku transportu lotniczego. Spośród wielu narzędzi wyróżnić można accessibility - badanie dostępności lotniczej regionu. Głównym celem artykułu jest określenie współczynnika accessibility jako ważnego instrumentu kształtowania oferty podażowej na polskim rynku transportu lotniczego. Na potrzeby artykułu scharakteryzowano rynek usług transportu lotniczego, następnie omówiono pojęcie "accessibility". W ostatniej części pracy na podstawie wykorzystywanych metod badawczych w zagranicznych portach lotniczych przeprowadzono studia nad dostępnością polskiego transportu lotniczego. Analiza dotyczyła okresu 2007-2013, a badania zostały przeprowadzone w oparciu o dostępne informacje dla reprezentacyjnego okresu badawczego w transporcie lotniczym - drugi tydzień czerwca.(abstrakt oryginalny)

One of the aims of local governments is to increase the availability of transport in the region. It is necessary to identify factors affecting the development of the air transport market. One of the instruments is accessibility. The main objective of this paper is to identify accessibility as an important instrument of supply offer development on the Polish air transport market. For this purpose, the aviation market was analysed. In the last part based on the methods used in international airports, research on the availability of Polish air transport was conducted. The analysis was done for the second week of June - good time to the study the problems of air transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, red. S. Mynarski, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2013.
 3. Czownicki J., Rynek usług krajowej komunikacji lotniczej, SGPiS, Warszawa 1981.
 4. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Rucińskio, FRUG, Gdańsk 2006.
 5. Rocznik Statystyczny GUS 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 6. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wyd. UG, Gdańsk 2012.
 7. Ruciński A., Charakterystyka rynku, [w:] Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Ruciński, PWE, Warszawa 2012.
 8. Rutkowski K., Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych, SGPiS, "Monografie i Opracowania", nr 236, Warszawa 1987.
 9. Tłoczyński D., Funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych na zliberalizowanym rynku usług transportu lotniczego, "Transport i Komunikacja" 2005, nr 3.
 10. Tłoczyński D., Liberalizacja a funkcjonowanie polskich portów lotniczych, [w:] Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński, FRUG, Gdańsk 2006.
 11. Tłoczyński D., Przemiany na rynku, [w:] Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Ruciński, PWE, Warszawa 2012.
 12. Tłoczyński D., Transport lotniczy w obsłudze miast i regionów, [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Radom 2010.
 13. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu