BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Systemy kafeteryjne jako forma wynagradzania menedżerów z pokolenia Y
Cafeteria Systems as a Form of Remunerating Generation Y Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 123-131, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Systemy kafeteryjne, Menedżer, Formy wynagradzania, Elastyczność płac, Wynagrodzenie za pracę
Cafeteria systems, Manager, Forms of remuneration, Wage flexibility, Remuneration for work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania gospodarki stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń, co wiąże się z uelastycznieniem ich działań we wszystkich sferach. Przykładem elastycznego systemu wynagradzania są systemy kafeteryjne. Głównym celem artykułu jest analiza systemów kafeteryjnych jako formy wynagradzania menedżerów. Dokonano w nim identyfikacji korzyści i zagrożeń wynikających z ich zastosowania, a także zaprezentowano różnice w wynagradzaniu menedżerów z pokolenia Y i X.(abstrakt oryginalny)

The contemporary conditions make firms face the necessity of constant implementation of changes and improvements, which is connected with making their activity in all spheres flexible. Cafeteria systems are a good example of elastic remuneration systems. The main aim of this article is to analyse cafeteria systems as an example of manager's payment systems. Identification of advantages and threats following their use has been performed. The presentation of the existing differences in payment systems in particular consideration of generations X and Y is our additional objective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. (2000), Rewarding Teams, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  2. Armstrong M. (2006), Employee Reward. People and organizations, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  3. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  4. Dziadkiewicz A., Nieżurawska J. (2014), Design of a learning process for SME managers (in different generations), International Conference: Innovative Teaching Methods in Business Education ITBM 2014, VIA University College, Denmark.
  5. Jamka B. (2012), Czynnik ludzki w współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  6. Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń.
  7. Nieżurawska J. (2010), Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, TNOiK, Toruń.
  8. Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.
  9. Urban В., Wojewódka M. (2003), Pakiet menedżera. Najnowsze trendy w wynagradzaniu wyższej kadry kierowniczej na rynkach zachodnich - wyniki badań Mercer Human Resource Consulting, "Personel i Zarządzanie" nr 5, s. 42-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu