BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytelewska Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju pracowników jako podstawa motywowania osób utalentowanych
Employee Development Activities of Companies as a Basis for Motivating Talented Workers
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 145-157, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami, Motywowanie pracowników, Rozwój zawodowy pracownika
Human Resources Management (HRM), Talent management, Motivating employees, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych obszarów zarządzania talentami są działania związane z rozwojem pracowników. Celem artykułu jest ocena, na ile działania podejmowane w zakresie rozwoju mogą spełniać potrzeby osób utalentowanych. Według literatury przedmiotu pracownik utalentowany to osoba o wysokich kompetencjach i potencjale, a także dużej motywacji wewnętrznej, dlatego w procesie budowania jego lojalności szczególną rolę odgrywać będą dane mu możliwości rozwojowe. Jednak - jak wykazały przeprowadzone badania - większość spośród 207 badanych przedsiębiorstw nie podejmuje kompleksowych działań w tym zakresie. Można więc mieć wątpliwości co do możliwości zaspokojenia przez nich potrzeb talentów. Warto także podkreślić, że obecność w organizacji kapitału zagranicznego oraz posiadanie wydzielonego działu HR przyczynia się do podejmowania przez organizacje większej liczby działań prorozwojowych.(abstrakt oryginalny)

One of the key areas addressed in the field of talents management are activities associated with employee development. The aim of the paper is to evaluate how the actions taken in the area of development may meet needs of talented employees. The literature review indicates that a talented worker is a person with high competences, with potential of development and high internal motivation as well. Therefore, giving people opportunities of growth will play a significant role in the process of building their loyalty. Unfortunately, the research carried out, showed that most of 207 companies do not take comprehensive actions in that field. Thus there may be doubts about their ability to meet the needs of talents. However, it should be noted that the presence of foreign capital and separate HR departments in organizations contributes to undertaking more prodevelopment activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ames С. (1992), Classrooms: Goals, Structures and Student Motivation, "Journal of Educational Psychology" t. 84, nr 3, s. 261-271.
 2. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Barlow L. (2006), Talent Development: The New Imperative?, "Development and Learning in Organizations" nr 20, s. 6-9.
 4. Bergenhenegouwen G. J., Horn H.F.K, ten, Mooijman E.A.M. (1997), Competence development: A challenge/or human resources professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees, "Industrial and Commercial Training" nr 29(2), s. 55-62.
 5. Berger L.A., Berger D.R. (2004), Developing a Talent Management Information Strategy, w: "The talent management handbook, red. L.A. Berger, D.R. Berger, McGraw-Hill, New York.
 6. Bieniok H. (2010), Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 17-25.
 7. Borkowska S. (red.) (2005), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 8. Carleton K. (2011), How to Motivate and Retain Knowledge Workers in Organizations: A Review of the Literature, "International Journal of Management" t. 28, nr 2, s. 459-468.
 9. Carree M.A., Thurik A.R. (2003), The impact of entrepreneurship on economic growth, w: Handbook of entrepreneurship research. And interdysciplinary survey and introduction, red. Z. J. Acs, D. B. Audretsch, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 10. Cheese P. (2008), Talent: A Critical Issue Facing, "The British Journal of Administrative Management" nr 2, s. 18-19.
 11. Dweck C.S., Leggett E.L.A (1988), Social cognitive approach to motivation and personality, "Psychological Review" nr 95, s. 256-273.
 12. Earle H.A. (2003), Building a workplace of choice: Using the work environment to attract and retain top talent, "Journal of Facilities Management" t. 3, nr 2, s. 244-257.
 13. Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M. (2006), House of Skills, The Conference Board 2006, raport badawczy "Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań", www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf [15.06.2014].
 14. Golembski M. (2009), Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1, s. 96-102.
 15. Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B. (2011), Przebudowa instytucjonalna polskiej gospodarki, w: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, K. Szarzeć, PWE, Warszawa, s. 190-215.
 16. Juchnowicz M. (2006), Talent w organizacjach międzynarodowych, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 37-43.
 17. Leigh A. (2009), Superstars, prima donnas and mavericks: Facing -up to the company rebels, "Training Journal" July, s. 48-52.
 18. Kuc В. (2000), Zarządzanie doskonale, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 19. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa, s. 21-26.
 20. Michaels E.,Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The War For Talent, Harvard Business School Press, Boston.
 21. Nelson В., Good L., Hill Т. (1997),Motivate employees according to temperament, "HR Magazine" t. 42,nr 3,s. 51-56.
 22. Osborne J. E. (1991), Supervising Superstars: The Talent and Temperament Conflict, "Supervisory Management" t. 4, nr 36, s. 4-5.
 23. Penc J. (2000), Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 24. Pocztowski A. (red.) (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 25. Porter J.H. (2011), Attract and retain top talent, "Strategic Finance" June, s. 56-61.
 26. Pruis E. (2011), The five key principles for talent, "Development Industrial and Commercial Training" t. 43,nr 4, s. 206-216.
 27. Robertson A., Abbey G. (2010), Zarządzanie talentami, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 28. Rytelewska A. (2013), Kompetencje kadry menedżerskiej wyróżniające przedsiębiorstwa o dobrej pozycji rynkowej, w: Problemy profesjologii, red. E. Kowal i in., Polskie Towarzystwo Profesjologiczne i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 169-184.
 29. Springer A. (2013), Building strategy of talent retention on basis of achievement goal theory of motivation - theoretical assumptions, "Trendy v Podnikani - Business Trends" nr 2, s. 12-18.
 30. Tabor J. (2008), Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "РТЕ Working Papers" nrl8,s. 2-9.
 31. Tabor J. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 32. Tampoe M. (1994), Exploiting the core competencies of your organization, "Long Range Planning" nr 27(4), s. 66-77.
 33. Vande Walle D. (1997), Development and validation of a work domain goal orientation instrument, "Educational and Psychological Measurement" nr 57(6), s. 995-1015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu