BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młotkowska Halina (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Klasyfikacja i istota obligatoryjności prawnej zasad rachunkowości po aktualizacji ustawy o rachunkowości ze stycznia 2013 roku
Classification and compulsory legal essence of accounting principles after the update of the Accounting Act of January 2013
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2012, nr 13, s. 11-34, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Zasady rachunkowości, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstwa
Accounting policy, Accounting principles, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS), Accounting, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasady (polityka) rachunkowości stosowane przez wskazane prawem jednostki (punkt 2 artykułu) to dziesięć obligatoryjnych wzorców postępowania w rachunkowości wprowadzone ustawą, w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR). Zasady rachunkowości stanowią podstawową bazę teoretyczną dla prawidłowego działania systemu rachunkowości różnych jednostek gospodarczych. Dzięki tym zasadom, rachunkowość zapewnia wymaganą jakość sprawozdań finansowych zarówno dla tych jednostek, jak i wielu innych użytkowników, poprzez ich wiarygodność, przydatność, zrozumiałość i porównywalność. Celem zasad rachunkowości jest spowodowanie, aby rachunkowość prezentowała wierny i rzetelny obraz przedsiębiorstwa (ang. true and fair view). Bowiem dobrze prowadzona rachunkowość powinna odzwierciedlać faktyczną sytuację finansową organizacji. (abstrakt oryginalny)

The rules of accounting used by indicated by law units (point 2 of the article) are the mandatory templates or models of conduct of accounting introduced by law, including those indicated in MSR (International Standard of Accounting). Those rules are the theoretical basis of implementation of the accounting systems of a variety of economical units. Thanks to those rules accounting ensures required quality of economic summaries of economic units as well as other users through its reliability, usefulness, understanding and comparability. The main objective of those rules is the ability to allow accounting to present a true and fair view of the enterprise. This is because accounting needs to reflect true and factual financial situation of the respective organization. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowska G., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 2010.
  2. Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Jak ustalić własną politykę rachunkowości, [w:] "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", Dodatek, 2011, nr 7 (295).
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, Londyn 2001.
  5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330, załącznik.
  6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, praca zbiorowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
  7. Sprawozdanie finansowe według MSSF, red. nauk. Ewa Walińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, załącznik, MSR nr 1, 8, 18, Dz.Urz. UE L 320 z 29.11.2008 r.
  9. Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
  10. Włodkowski O., Przepisy karne o stosowaniu ustawy o rachunkowości, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu