BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Łychmus Patrycja (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Deficyty równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB
Deficits in the Work-Life Balance of Employees. The Possibilities of Reducing Them through WLB Programmes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 159-170, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Równowaga praca-życie, Badania ankietowe
Work-Life Balance (WLB), Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników lubuskich przedsiębiorstw. Szczegółowej analizie poddano warunki WLB zapewnione przez pracodawców. Sprawdzono, czy według respondentów sprzyjają one zachowaniu równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. Uzyskane rezultaty badań ujawniły deficyty w tym zakresie, co stało się inspiracją do przygotowania modelu procesu tworzenia programów sprzyjających ograniczaniu lub likwidowaniu ich w ramach programów WLB.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the survey concerning work-life balance of employees of enterprises located in lubuskie voivodeship. The WLB conditions provided by employers were analysed. The authors of the research checked whether in respondents' view they favour the equilibrium between work and private life. The results showed some deficits in this area. This inspired the authors of the article to prepare stages of the process of creation of programmes which facilitate the reduction or elimination of deficits in terms of work life balance of employees (WLB).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D. (2013), Zycie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, GWP, Gdańsk.
 2. Bakker А. В., Geurts S. (2004), Toward a dual-process model of work-home interference, "Work and Occupations" nr 31,s. 345-366.
 3. Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe, w: Przyszłość pracy XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 4. Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 240, s. 5-45.
 5. Bortnowska H., Łychmus P., Stankiewicz J. (2006), Chances for popularisation of an activite strategy of conflict management in an organization trough internal marketing, "Management" t. 10, nr 2, s. 59-65.
 6. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Frone M.R., Russell M., Cooper M.L. (1992), Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the -work-family interface, "Journal of Applied Psychology" nr 77, s. 65-78.
 8. Gross-Golacka E. (2008), Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, w: Równowaga: praca - życie - rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 111-119.
 9. Jackson S.E. (1983), Participation in decision making as a strategy for reducing job related strain, "Journal of Applied Psychology" nr 68, s. 3-19.
 10. Levi L. (2013), Czy zaharowujemy się na śmierć?, "Gazeta Wyborcza" z 23-24 marca Are We Working Ourselves to Death?, www.project-syndicate.org/commentary/are-we-working-ourselves-to-death- [9.01.2014].
 11. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An integration model of organizational trust, "Academy of Management Review" nr 20, s. 344-354.
 12. Mesjasz J. (2013), Zawodowa deformacja osobowości, www.miesiecznik-benefit.pl/index.php? wiad=483 [16.12.2013].
 13. Michel J.S., Kotrba L.M., Mitchelson J., Clark M.A., Baltes B.B. (2011), Antecedents of work- family conflict: A meta-analytic review, "Journal of Organizational Behavior" nr 32, s. 689-725.
 14. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie -procesy-metody, PWE,Warszawa.
 15. Riedmann A. (2006), Working time and work-life balance in European companies. Establishment Survey on Working Time 2004-2005, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 16. Rissler A. (1978), Stress reactions at -work and after -work during a period of quantitive overload, "Ergonomics" nr 0, s. 13-16.
 17. Robak E. (2010), Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wyd. AGH, Kraków, s. 205-220.
 18. Sochańska M., Morysińska A., Makowska-Belta E., Kołakowska-Seroczyńska Z., Szarfenberg R., Mering T. (2013), Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne, Wrocław, https://careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Elastyczne_formy_zatrudnienia_skutki_spoleczne- _i_ekonomicznne.pdf [15.01.2014].
 19. Stankiewicz J., Bortnowska H., Łychmus P. (2014), Conditions necessary to maintain -work-life balance of employees - in the light of the research results, "Management" nr l, s. 326-340.
 20. Stankiewicz J., Moczulska M. (2012), Wyzwalanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację czy współpracę? Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE, Łódź.
 21. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 22. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-Mentor" nr 3, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 [11.06.2014].
 23. Wiederszal-Bazyl M. (2014), Stres psychospołeczny w pracy-pojęcie, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja, http://nop.ciop.pl/ [11.06.2014].
 24. Visser F., Williams L. (2006), Work-life Balance: Rhetoric versus reality?, The Work Foundation, London.
 25. Voydanoff P. (2005), Toward a conceptualization of perceived work-family fit and balance: A demands and resources approach, "Journal of Marriage and Family" t. 67, nr 4, s. 822-836.
 26. Zhang J., LiuX. (2011), Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect, "International Journal of Business and Management" nr 6, s. 89-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu