BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Pracownicy 50+ w perspektywie 360 stopni na przykładzie oceny pielęgniarek
Over 50 Workers in 360 Degree Perspective based on the Nurses'Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 171-181, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Ocena pracowników, Umiejętności pracownicze
Health service, Employee appraisal, Employee skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny pracowników w wieku 50+ z różnych perspektyw. Badaniami objęto cztery grupy (łącznie 120 osób), reprezentujące różne relacje w organizacji: przełożonych, współpracowników, klientów oraz pracowników 50+ w autoanalizie. Główna grupa badawcza to pielęgniarki, a analizowane obszary ich pracy dotyczą: czynności pielęgnacyjnych, czynności zabiegowych, umiejętności przekazywania pacjentowi informacji, okazywania pacjentowi wsparcia i empatii, umiejętności korzystania z komputera i obsługi aparatury medycznej oraz umiejętności zawodowych adekwatnych do wykonywania pracy pielęgniarki.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of the research performed on over 50 workers' group concerning their evaluation seen from different perspective. The research covered four groups (120 people in total) representing different relationships in the organization: supervisors, co-workers, customers and the over 50 workers in their self-analysis. The main study group are nurses. The crucial analysed areas of their work are nursery and treatment operations, ability to inform the patient, showing enhancement and empathy to the patient, computer and medical apparatus skills, and other professional skills to perform the nurse's work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 50 plus (2014), http://50plus.gov.pl [15.06.2014].
 2. Bureau of Labor Statistics (2014), http://retirementjobs.com/career-advice/articles-and-news/older-worker-stereotypes/ [15.06.2014].
 3. Clendon J., Walker L. (2013), Nurses aged over 50 and their experiences of shift-work, "Journal of Nursing Management" nr 21 (7), 903-913.
 4. Rzechowska E. (red.) (2010), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+?, LSB Fundacja Rozwoju KUL, Lublin, s. 13-14.
 5. Eley R., Fallon L, Soar J., Buikstra E., Hegney D. (2009), Barriers to use of information and computer technology by Australia 's nurses: A national survey, "Journal of Clinical Nursing" t. 18, nr 8, s. 1151-1158.
 6. Figley C. (2002), Compassion fatigue: Psychotherapists' chronic lack of self-care, "Journal of Clinical Psychology" nr58(11), s. 1433-1434.
 7. Hooper C., Craig J., Janvrin D.R., Wetsel M.A. (2010), Compassion satisfaction, burnout, and compassion fatigue among emergency nurses compared with nurses in other selected inpatient specialties, "Journal of Emergency Nursing" nr 36(5), s. 420-427.
 8. Rynek pracy (2014), www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.726 [15.06.2014].
 9. Słownik Języka Polskiego (2014), PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/piel%C4%99gniarka [15.06.2014].
 10. Stamm В. Н. (2010), The Concise ProQOLManual, The ProQOL.org, Pocatello ID, s. 8-30.
 11. Taylor S.N., Bright D. S. (2011), Open-mindedness and defensiveness in multisource feedback processes: A conceptual framework, "Journal of Applied Behavioral Science" nr 47 (4), s. 432-460.
 12. Tower Perrin (2014), www.keepem.com/doc_files/Lowers_Perrin_Lalent_2003%28LheFinal %29. Pdf [15.06.2014].
 13. Walker L., Clendon J. (2013), Ageing in place: retirement intentions of New Zealand nurses aged 50+. Proceedings of the New Zealand Labour and Employment Conference, Wellington, http:// ojs.victoria.ac.nz/LEW [15.06.2014].
 14. Wstępna ocena (2014), www.nipip.pl/attachments/article/1782/Wstepna.ocena.zasobow.kadrowych. pdf[15.06.2014],
 15. YoderA.E. (2010), Compassionfatigue in nurses, "AppliedNursing Research"nr23, s. 191-197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu