BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikulin Dagmara (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec
Wages and unemployment. A case study on the example of the Polish and German economy
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2012, nr 13, s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Bezrobocie, Płace realne, Rynek pracy, Teoria ekonomii, Pełne zatrudnienie
Remuneration, Unemployment, Real wages, Labour market, Economic theory, Full employment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne kształtowanie się płac i bezrobocia w Polsce oraz w Niemczech w latach 1997-2010, w celu wykazania, iż prawidłowości współczesnych rynków pracy nie odzwierciedlają założeń teorii neoklasycznej. (abstrakt oryginalny)

One of the elements of neoclassical theory is that increasing levels of unemployment causes a decrease in real wages, which in turn leads to the achievement of full employment. The article examines the relations between wages and unemployment in Poland and in Germany in the years 1997-2010, in order to demonstrate that modern labor markets do not reflect the neoclassical theory assumptions. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
 2. Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, SGH, Warszawa 2008.
 3. Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 4. Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007.
 5. Fiedor B., Debata: Polska Transformacja Gospodarcza: 20 Lat Później, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ROK LXXII, zeszyt 2 - 2010.
 6. Golimowska S., Warunki tworzenia miejsc pracy, raport CASE nr 31, Warszawa 1999.
 7. GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla lat 1997-2010.
 8. GUS, Kwartalne mierniki gospodarcze, dla lat 1997-2010.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002.
 10. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. www.destatis.de (dostęp w dniu 1.07.2011 r.)
 12. www.nauka.gov.pl (dostęp w dniu 1.07.2011 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu