BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szalonka Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Innowacje na rynku usług medycznych w Polsce
Innovations in the Market for Medical Services in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 268-276, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zdrowie, e-zdrowie, Ochrona zdrowia, Rynek usług zdrowotnych
Innovations, Health, e-health, Health care protection, Health care services market
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony został wybranym innowacjom wdrażanym na rynku ochrony zdrowia w Polsce. Celem zasadniczym było wskazanie znaczenia innowacji dla rozwoju rynku ochrony zdrowia w Polsce - tak w zakresie kształtowania oferty usług medycznych (po stronie podażowej), jak i w zakresie zmian w procesie konsumpcji (po stronie popytu). Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych z zakresu ekonomii i zarządzania oraz źródeł wtórnych, charakteryzujących rynek ochrony zdrowia w Polsce. Opisano w nim przygotowywany do wdrożenia system e-zdrowie, który zrewolucjonizuje mechanizmy zachowania podmiotów usług medycznych i samych pacjentów. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to some innovations being implemented in the market for healthcare in Poland. The main objective was to indicate the importance of innovations in development of the market for healthcare in Poland, both as regards formation of the offer of medical services (on the supply side) and as regards changes in the process of consumption (on the demand side). The article is a result of literature studies in the area of economics, management, and secondary sources characterizing the market for healthcare in Poland. In her work, the author described the e-health system being prepared for implementation, which will have revolutionized the mechanisms of behaviour of medical service entities and patients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 2. Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 3. Kotler P. (1991), Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey.
 4. Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Neely A., Hii J. (1998), Innovation and business performance: a literature review, The Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge.
 6. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 7. Rogers E.M. (1983), Diffusion of innovations, Free Press, New York.
 8. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 9. Siwińska J. (2014), User-Driven Innovation - nowe podejście do innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=95135B251A7F4023B4A016FB81F8776E [dostęp: 5.09.2014].
 10. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Sporek T. (2007), Klastry, parki naukowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra doskonałości formami współczesnej polityki innowacyjnej w regionie, (w:) S. Pangsy-Kania (red.), Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Wise E., Høgenhaven C. (red.) (2008), User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, cz. I, Fora, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/20510.pdf. [dostęp: 3.09.2014].
 13. http://bil.aptek.pl/servlet/interakcje/list?who=patient [dostęp: 19.09.2014].
 14. http://www.osoz.pl [dostęp: 10.09.2014].
 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF [dostęp: 19.09.2014].
 16. http://www.epha.org/IMG/pdf/e-health_action_plan.pdf [dostęp: 12.09.2014].
 17. http://www.healthit.gov/providers-professionals/learn-ehr-basics [dostęp: 10.09.2014].
 18. http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/informatyzacja-w-ochronie-zdrowia/krajowe-projekty-e-zdrowie [dostęp: 11.09.2014].
 19. http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/informatyzacja-w-ochronie-zdrowia/krajowe-projekty-e-zdrowie [dostęp: 3.09.2014].
 20. http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/informatyzacja-w-ochronie-zdrowia/krajowe-projekty-e-zdrowie [dostęp: 5.09.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu