BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ekosystemowe procesy rozkładu materii organicznej i zanieczyszczeń jako usługi środowiska
Processes of Organic Matter Decomposition and Pollution in Ecosystems as Services of the Environment
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 1 (35), s. 10-22, bibliogr.19 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ekosystem, Ekonomia, Zarządzanie środowiskiem
Natural environment, Ecosystem, Economics, Environmental management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Norwegia
Poland, United States of America (USA), Norway
Abstrakt
W literaturze ekonomicznej nie ma jednoznacznego określenia pojęcia usług. Przyczyn tego należy doszukiwać się w poglądach Smitha, który starał się udowodnić, że ekonomia zajmuje się tylko materialnymi środkami zaspokajania potrzeb. Podzielił pracę na produkcyjną (produkcję materialną) i nieprodukcyjną (świadczenie usług). Zauważył, że tylko produkcja materialna może stanowić przedmiot akumulacji kapitału, a usługi są czynnościami nieprzynoszącymi dochodu. Smithowski punkt widzenia przyjął Taylor, twierdząc, że usługi nie są przedmiotem gospodarowania, a tym samym celem badań ekonomicznych(fragment tekstu)

The objective of this study is an attempt to illustrate a greater need for a deeper analysis of problems associated with the processes of organic matter decomposition and pollution in ecosystems as services of the environment and as it relates to the theory of economy and practice. Services of the environment are defined as production of services by ecosystems, which depend on provision of matter, energy and information that is necessary to human life in the biosphere. Elements of ecosystems that are organized into structures comprise sources of production of such services. Changes in the processes ofdecomposition of organic matter and pollution in ecosystems are a consequence of excessive concentration of pollution generated by human activities. Changes in ecosystems related to processes of organic matter decomposition and pollution influence systems of the natural environment and therefore affect society and the economy. It is important to mention that problems related to preservation of processes ofdecomposition of organic matter and pollution in ecosystems cause many consequences. Pricing of services of the natural environment is especially important from the perspective of supply as well as effects seen from the perspective of exploitation and degradation of the biosphere(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Taylor, Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz", Gdynia 1947
 2. M. Daszkowska, Usługi, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998
 3. E.O. Wilson, Przyszłość życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003
 4. A. Michałowski, Sterowanie usługami środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2005 nr 2
 5. A. Michałowski, Usługi środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 2
 6. R Costanza, Ecosystem services: Multiple classification are need, "Biological Conservation" 2008 No. 141
 7. A. Michałowski, Ekosystemowe procesy regulacji atmosfery i klimatu jako usługi środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2008 nr 2
 8. E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalnych zagrożeń i integracji europejskiej, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Wyd. I-BIS, Wrocław 2005, s. 236
 9. J Z. Waleńczak, Geochemia organiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1987
 10. J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2005
 11. VA. Mohnen, The challenge of acid rain, "Scientific American" 1988 No. 271, s. 14-22
 12. B.F, Cumming, KA. Davey, J.P. Smol, H.J.B. Birks, When did acid-sensitive Adirondack Lakes (New York, USA) begin to acidify and are they still acidifying?, "Canadian Journal of Fisheris and Aquatic Sciences" 1994 No. 51, p. 1550-1568
 13. RJ. Flower, B. Pippey, N.L Rose, P.G. Appleby, RW Batterbee, Palaelimnological evidence for the acidification and contamination of lakes by atmospheric pollution in western Ireland, »Journal of Ecology" 1994 No. 83, p. 581-596
 14. R.W Battarbe, T.E.H. Allot, S. Juggins, A.M. Kreiser, C Curtis, R Harriman, Critical loads of acidity to surface waters: an empirical diatombased palaeolimnological model, "Ambio" 1996 No. 25, p. 366-369
 15. E. Graneli, C Haraldson, Can increased leaching of trace metals from acidified areas influence phytoplankton growth in coastal ivaters?, "Ambio" 1993 No. 22, p. 308-311
 16. G.J. Tattersall, P.A. Wright, The effects of ambient pH on nitrogen excretion in early life stages of the American toad (Bufo americanus), "Comparative Biochemistry and Physiology" 1996 No. 113, p. 369-374
 17. G.E. Likens, CT. Driscoll, D.C Buso, Longterm effects of acid rain: response and recovery of a forest ecosystem, "Science" 1996 No. 272, p. 11-15
 18. L.L. Morgan, Children and lead - a model of care for community health and primary care providers, "Family and Community Health" 1996 No. 19, p. 42-48
 19. D.J. Brody, J.L Prikle, RA. Kramer, K.M. Flegal, T.D. Matte, KW Gunter, D.C Paschal, Blood lead levels in the US population: phase 1 of the 3rd national health and nutrition examination survey, "Journal of the American Medical Association" 1994 No. 372, p. 277-283
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu