BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłak Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przyczyny wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce
Reasons for implementing environmental management systems in polish enterprises
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 1 (35), s. 62-82, rys.,tab.,bibliogr. 43 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Środowisko przyrodnicze, Przedsiębiorstwo, Degradacja środowiska, Ekonomia, Normy ISO 14001
Management, Natural environment, Enterprises, Degradation of the environment, Economics, ISO 14001
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Istotą dobrowolnych przedsięwzięć, jakimi są systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ), jest pogląd, że jeśli przedsiębiorstwo, korzystając z posiadanych zasobów organizacyjnych, finansowych, technologicznych i ludziach, stworzy system zarządzania środowiskowego ściśle zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania, to doprowadzi to do sytuacji, w której wszystkie decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie będą uwzględniały także kryteria ekologiczne, co w długim okresie spowoduje minimalizację negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze. Kolie definiuje system zarządzania środowiskowego jako część ogólnego systemu zarządzania obejmujący strukturę organizacyjną, obowiązki, praktyki, procedwy, procesy i zasoby służące wdrożeniu i osiągnięciu przez przedsiębior- stioo celów środowiskowych(fragment tekstu)

Currently, in the area of environmental protection measures, environmental management systems are the most prevalent form of self-regulation on the part of enterprises. They exemplify an active approach to environmental issues. As such, they give rise to several interesting and important research questions concerning reasons for their implementation and effects of their operations in enterprises. The aim of the article is (1) to identify the motives underlying adoption of such environmental measures by enterprises, and (2) to analyse these motives in terms of the year of system implementation, size of enterprise, sector of the economy and ownership form(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kolk, Economics of environmental management, Prentice Hall, London 2000, p. 103
 2. R J. Jiang, P. Bansal, Seeing the need for ISO 14001, "Journal of Management Studies" 2003 No. 40 (4), p. 1047-1067
 3. A. Matuszak-Flejszman, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 ?, PZIiTS, Poznań 2001
 4. A. Mizgajski, Systemy zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej państwa, w: Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Materiały konferencyjne, PZIiTS, Poznań-Piła 2000
 5. M. Khanna, WRQ. Anton, Wiat is driving corporate environmentalism: opportunity or threat?, "Corporate Environmental Strategy" 2002 No. 9 (4), p. 409-418
 6. Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 13
 7. M. Potoski, A. Prakash, Covenants with weak sivords: ISO 14001 and facilities' environmental performance, "Journal of Policy Analysis and Management" 2005 No. 24 (4), p. 745-769
 8. G. Azzone, R Bianchi, G Noci, Implementing environmental certification in Italy: managerial and competitive implications for firms, "Eco-Management and Auditing" 1997 No. 4, p. 98-108
 9. A. Petroni, The analysis of customer satisfaction-related elements of ISO 14000 implementation: evidence from the food machinery industry, "Eco-Management and Auditing" 2000 No. 7, p. 1-10
 10. P. Christensen, B.D. Rasmussen, Implementation of environmental management in the Danish printing house industry, "Eco-Management and Auditing" 1998 No. 5, p. 88-94
 11. M. Porter, C van der Linde, Green and competitive: ending the stalemate, "Harvard Business Review" 1995 September-October, p. 120-134
 12. C Davies, P. Webber, ISO 14001 registration: the process, the benefits, and the choice of registrar, "Environmental Quality Management", 1998 Winter, p. 55-64
 13. D. Robinson, A. Clegg, Environmental leadership and competitive advantage through environmental management system standards, "Eco-Management and Auditing" 1998 No. 5, p. 6-14
 14. CA. Ralbom, B.E. Joyner, J.W Logan, ISO 14001 and the bottom line, "Quality Progress" 1999 No. 32, p. 88-93
 15. D. Rondinelli, G. Vastag, Panacea, common sense, or just a label? The value of ISO 14001 environmental management systems, "European Management Journal" 2000 No. 18 (5), p. 499-510
 16. M.A. Delmas, Stakeholder and competitive advantage: the case of ISO 14001, "Production and Operations Management" 2001 No. 10, p. 343-358
 17. J. Maxwell, S. Rottenberg, F. Briscoe, A, Marcus, Green schemes: coiporate environmental strategies and their implementation, "California Management Review" 1997 No. 39 (3), p. 118-134
 18. M.A. Berry, D.A. Rondinelli, Proactive corporate environmental management: a new industrial revolution, "Academy of Management Executive" 1998 No. 12 (2), p. 38-50
 19. J.S. Harrison, RE. Freeman, Stakeholders, social responsibility, and performance: empirical and theoretical perspectives, "Academy of Management Journal" 1999 No. 42 (5), p. 479-485
 20. I. Henriques, P. Sadorsky, The relationship between environmental commitment and managerial perceptions of stakeholder importance, "Academy of Managerial Journal" 1999 No. 42 (1), p. 87-99
 21. S.A. Waddoclc, C Bodwell, S.B. Graves, Responsibility: the new business imperative, "Academy of Management Executive" 2002 No. 16 (2), p. 132-148
 22. K. Buysse, A. Verbelce, Proactive environmental strategies: a stakeholder management perspectives, "Strategic Management Journal" 2003 No. 24, p. 453-470
 23. I. Henriques, S. Sharma, Pathways of stakeholder influence in the Canadian forestry industry, "Business Strategy and the Environment" 2005 No. 14, p. 384-398
 24. B. Brown, Building global institutions: the diffusion of management standards in the ivorld economy - an institutional perspective, in; Linking industries across the world. Processes of global netivorking, ed. C G. Alvstam, E. W Schamp, Ashgate, England 2005, p. 3-28
 25. P. Christmann, G. Taylor, Globalization and the environment: determinants of firm self-regulation in China, "Journal of International Business Studies" 2001 No. 32 (3), p. 439-458
 26. P. Bansal, T. Hunter, Strategic explanation for the early adoption of ISO 14001, "Journal of Business Ethics" 2003 No. 46, p. 289-299
 27. J. Donaldson, U.S. companies gear up for ISO 14001 certification, "InTech" 1996 No. 34 (4), p. 34-37
 28. J.A. Aragon-Corea, Strategic proactivity and film approach to the natural environment, "Academy of Management Journal" 1998 No. 41 (5), p. 556-567
 29. J. Videras, A. Alberini, The appeal of voluntary environmental programs: which firms participate and why?, "Contempo- raiy Economic Policy" 2000 No. 18 (4), p. 449-461
 30. A.A. King, M.J. Lenox, Who adopts management standards early? An examination of ISO 14001 certifications, "Academy of Management Proceedings" 12001 No. A1-A6
 31. H. Min, WP. Galle, Green purchasing practices of US firms, "International Journal of Operations and Production Management" 2001 No. 21 (9-10), p. 1222-1238
 32. A.A. King, M.J. Lenox, Who adopts management standards early? An examination of ISO 14001 certifications, "Academy of Management Proceedings I" 2001 A1-A6
 33. G. Vastag, S.A. Melnyk, Certifying environmental management systems by the ISO 14001 standards, "International Journal of Production Research" 2002 No. 40 (18), p. 4743-4763
 34. R.B. Handheld, S. V Walton, LK Seegers, S.A. Melnyk, 'Green' value chain practices in the furniture industry, "Journal of Operations Management" 1997 No. 15, p. 293-315
 35. P. Christmann, G. Taylor, Globalization and the environment: determinants of firm self-regulation in China, "Journal of International Business Studies" 2001 No. 32 (3), p. 439-458
 36. A. Young, A. Kiełkiewicz-Young, Sustainable supply network management, "Corporate Environmental Strategy" 2001 No. 8 (3), p. 260-268
 37. R Handheld, R Sroufe, S. Walton, Integrating environmental management and supply chain strategies, "Business Strategy and the Environment" 2005 No. 14, p. 1-19
 38. M. Nakamura, T. Takuya, I. Vertinsky, Why Japanese firms choose to certify: a study of managerial responses to environmental issues, "Journal of Environmental Economics and Management" 2001 No. 42, p. 23-52
 39. L Andonova, Openness and the environment in Central and Eastern Europe: Can trade and foreign investment stimulate better environmental management in enterprises?, "Journal of Environment and Development" 2003 No. 12 (2), p. 177-204
 40. Bluffstone, T. Sterner, Explaining environmental management in Central and Eastern Europe' »Comparative Economic Studies" 2006 No. 48, p. 619-640
 41. A. Matuszak-Flejszman, Przesłanki wdrażania systemu zarządzania środowiskoioego ive- dług normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach, w: Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 ~ doświadczenia z polskich i międzynarodowych wdrożeń, red. J. Lemański, PZIiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2000, s. 31-41
 42. A. Matuszak-Flejszman, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środo- wiskoivego wg normy ISO 14001 ?, PZIiTS, Poznań 2001
 43. T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu