BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ligus Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rudnicki Józef (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko inwestycji w akcje spółek związanych z produkcją energii odnawialnej
Equity Risk Analysis of Renewable Energy Producers Listed on Warsaw Stock Exchange in the Light of the Bill on Renewable Energy Sources
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 141-156, tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Produkcja energii, Energia odnawialna, Akcjonariat, Ryzyko prawne, Ryzyko rynkowe
Investment risk, Energy production, Renewable energy, Shareholding, Legal risk, Market risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu została przedstawiona analiza ryzyka inwestycji w akcje spółek z punktu widzenia inwestora giełdowego przy założeniu aktualnego oraz prognozowanego otoczenia prawnego. Poziom ryzyka inwestycji w akcje spółek jest bardzo różny i bezpośrednio przekłada się na oczekiwany poziom minimalnych stóp zwrotu z akcji. Zasadniczymi czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka jest wielkość spółki powiązana z obecnością w różnych segmentach rynku oraz struktura akcjonariatu. Z punku widzenia inwestora sektor związany z produkcją energii z OZE można uznać za defensywny. Skromna liczba spółek notowanych związanych z OZE na rynku alternatywnym ogranicza zaufanie do przeciętnych miar ryzyka rynkowego. Dodatkowo, niewielkie spółki notowane na NewConnect charakteryzuje niska płynność związana z ograniczonym free float oraz bardzo dużą liczbą dni, w których nie następuje obrót akcjami. Wprowadzenie systemu aukcyjnego stanowi dla spółek dodatkowy czynnik ryzyka specyficznego (przypisanego projektowi realizowanemu przez przedsiębiorstwo). Oznacza to, że koszt kapitału dla dobrze zdywersyfikowanych inwestorów nie ulegnie zmianie, tj. pozostanie na relatywnie niskim poziomie. Natomiast dla inwestorów niezdywersyfikowanych koszt kapitału zwiększy się (większe beta ogólne). Zwiększenie różnic pomiędzy ekspozycją na ryzyko inwestycyjne różnych grup inwestorów może jeszcze bardziej przyspieszyć działania konsolidacyjne na rynku. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is equity risk analysis of renewable energy producers listed on WSE in the light of new legal regulations. The market risk determinants of this sector is company's size and shareholders structure. Using standard market risk measures we observe that the sector may be described as defensive. Small sample of companies listed on alternative market segment makes the statistical hypothesis testing difficult. Additionally, we find small capitalization stocks illiquid because the number of days without trading is big and the freefloat is limited. The introduction of new auction system will increase the exposure to firm's specific risks. It means, the cost of capital for well-diversified, large investor would not change. While for small, undiversified investors the total beta will increase. As a result the greater level of risk for small investors would speed up consolidation process in the sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud Y., Mendelson H. (1986), Asset pricing and the bid-ask spread. "Journal of Financial Economics", No. 17.
 2. Amihud Y., Mendelson H. (1991), Liquidity, Maturity, and the Yields on U.S. Treasury Securities, "Journal of Finance", Vol. 46(4).
 3. Amihud Y., Mendelson H., Pedersen L.H. (2005), Liquidity and Asset Prices. "Foundations and Trends in Finance", Vol. 1(4).
 4. Cochrane J. (2005), The risk and return of venture capital. "Journal of Financial Economics", No. 75.
 5. IEO (2013a), Uwagi do Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o OZE v.4.1 z 31/12/2013, Analiza Instytutu Energetyki Odnawialnej, http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/14012014/uwagi_IEO_do_OSR_projektu_ustawy_o_OZE.pdfW, dostęp dnia 22.06.2014.
 6. IEO (2013b), Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.), http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/02122013/Uwagi_Instytutu_Energetyki_Odnawialnej_do_proj_ustawy_o_OZE_12112013.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 7. Jajuga K., Jajuga T. (2011), Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ministerstwo Gospodarki, 2014. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 6.3), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/ 212692/dokument110196.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 9. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (2014), Prawnicy ostrzegają: nowy projekt ustawy o OZE zawiera poważne wady, http://www. elektrownie-wiatrowe.org.pl/pl/dla-prasy/komunikaty-prasowe/item /621-prawnicy-ostrzegają-nowy-projekt-ustawy-o-oze-zawiera-poważne-wady, dostęp dnia 22.06.2014.
 10. Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, 2014, http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/15012014/stanowisko_organizacji_sploecznych.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 11. Stanowisko wspólne organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju OZE w Polsce i przejrzystości systemu stanowienia prawa, 12 listopada 2013, http://www.ieo.pl/pl/aktualnos-ci/751-stanowisko-wspolne-organizacji-spoecznych-i-gospodarczych -w-sprawie-zrownowaonego-modelu-rozwoju-oze-w-polsce-i-przej-rzystoci-systemu-stanowienia-prawa.html, dostęp dnia 22.06.2014
 12. Vayanos D., Wang J. (2009), Liquidity and Asset Prices: A Unified Framework NBER. Working Paper, nr 15215.
 13. W aukcjach najbardziej konkurencyjne będzie współspalanie, Nowy Przemysł, 25.11.2013, http://energetyka.wnp.pl/g-wisniewski-ieo-w-auk-cjach-najbardziej-konkurencyjne-bedzie-wspolspalanie,212217_1_0_0.htm, dostęp dnia 22.06.2014.
 14. ZPFEO (2013), Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.), http://zpfeo.org.pl/dokumenty/dokumenty/12122013/STANOWISKO_ZPFEO_projekt_ustawy_OZE_final_11-12-2013.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu