BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Księżyk Marianna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Duda Bolesław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowania
Direct Foreign Investments in Poland in Light of Management Internationalization Processes
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 101-112, tab.,bibliogr. 10 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne Polski, Internacjonalizacja gospodarki, Inwestycje bezpośrednie, Globalizacja
Polish foreign investments, Internationalisation of economy, Direct investments, Globalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF)
Kraj/Region
Polska, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia
Poland, Eastern Europe, Western Europe
Abstrakt
W Polsce bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są przedmiotem systematycznych badań1. Dotyczą one wpływu BIZ na: - wielkość zatrudnienia w sektorze prywatnym, - wielkość przychodów z działalności sektora prywatnego, - kondycję ekonomiczną podmiotów, - poziom nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym, - wielkość eksportu i importu. Badania zmierzają do określenia miejsca podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej oraz roli BIZ we wdrażaniu zasad gospodarki rynkowej. Są one niewątpliwie w Polsce potrzebne z uwagi na zachodzącą transformację ustrojową. Jednak obecnie są już niewystarczające. Postępująca internacjonalizacja procesów gospodarowania, nazywana globalizacją, wyrażająca się między innymi wzrostem udziału BIZ w międzynarodowych przepływach kapitału, skłania poszczególne kraje do wypracowania trwałych, ekonomicznie uzasadnionych powiązań pomiędzy BIZ przyjmowanymi a kierunkami inwestowania wyznaczonymi światowymi trendami procesów gospodarowania, zapewniającymi społeczno-gospodarczy rozwój. (fragment tekstu)

The analysis of direct foreign investments in Poland is based on the assumption that they are the manifestation of a growing internationalization of the management process known as "globalisation". The authors emphasise the necessity to look for and use in economic practice the relations between the direct foreign investments in Poland and the investments directions determined by the world trends in management processes (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S.Brittan, Wito 's afreidof globalisatioiu "Financial Times" 1 sierpnia 1998
  2. Die Role des Staates in einer globalisierten Wirtschaft, red. J.B. Donges, A.Freitag, Lucius & L'1' cius Verlagsgesellschaft, Stuttgard 1998
  3. L.C.Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s.95 i 97
  4. P.Martin, Chain reaction, "Financial Times'' 1998, 17 listopada
  5. M. Lewandowski, Historia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Rynek kapitałów)'" 1998 nr 3, s.63-66
  6. R. De Weck, Kapitalismus ohne Gesicht, "Der Spiegel" 1999 nr 7
  7. G.Pohl, Frendly invaders, "Business Central Europe", maj 1988
  8. G.Soros, Die Krise des globalen Kapitalismus, Alexander Pelst Verlag, Berlin 1999
  9. Ch.Hady, Głód ducha. Poza kapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wroclaw 1999
  10. S.Kubielas, S.Markowski, S.Jackson, Atrakcyjność Polski dla zagranicznych inwestorów bezpośrednich po pięciu latach transformacji, w: Studia nad reformowaną gospodarką. Aspek) instytucjonalne, praca zbiorowa pod red. M.Okólskiego, U.Sztanderskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu