BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański), Penczar Marta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych państw UE i czynniki jego rozwoju w perspektywie kilkuletniej
Polish Corporate Credit Market In Comparison with Other EU Countries and the Factors of Its Development in the Next Few Years
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 157-173, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynek kredytów, Korporacje, Źródła finansowania, Analiza porównawcza
Credit market, Corporation, Source of financing, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest analiza porównawcza polskiego rynku kredytów korporacyjnych na tle innych krajów UE pod względem wielkości rynku i tempa wzrostu. Ważną część artykułu stanowi analiza czynników rozwoju rynku kredytów korporacyjnych w perspektywie kilkuletniej. Istotnym wyzwaniem metodycznym był wybór wskaźników, które posłużyły autorom do oceny polskiego rynku na tle innych krajów UE, oraz określenie najważniejszych stymulant i czynników ograniczających rozwój rynku kredytów korporacyjnych w perspektywie średniookresowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego zmniejszył się dystans rozwojowy między polskim rynkiem kredytów korporacyjnych a rynkami krajów strefy euro. Zmniejszenie tego dystansu nie wynikało jednak z wysokiej dynamiki polskiego rynku, ale przede wszystkim z ograniczenia rozwoju rynków państw strefy euro. Z analizy perspektyw rozwoju polskiego rynku kredytów korporacyjnych wynika, że istnieje duża szansa na szybszy wzrost relacji kredytów korporacyjnych do PKB niż w krajach strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The primary purpose of the paper is to analyze the Polish corporate credit market and compare it with credit markets in other EU countries in terms of market size and growth rate. The paper also focuses on factors that will influence the corporate lending market development in the next few years. The study shows that during the financial and economic crisis, Poland reduced the development gap between its corporate lending market and markets of the euro area countries. Shortening the development gap was mostly due to the slower corporate credit market growth in in the euro area. The analysis shows that there is a high chance the ratio of corporate loans to GDP in Poland will grow faster than in the euro area countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An uneven global recovery continues (2014), World Economic Outlook.
 2. Biuletyn statystyczny Catalyst, 2010, https://gpwcatalyst.pl, dostęp dnia 03.09.2014.
 3. Biuletyn statystyczny Catalyst, 2014, https://gpwcatalyst.pl, dostęp dnia 03.09.2014.
 4. http://sdw.ecb.europa.eu, dostęp dnia 09.07.2014.
 5. Informacja o sytuacji finansowej banków w I kwartale 2014 r. (2014), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 6. Maciejewski A., Rozłucki W., Pawłowicz L. (2014), Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków, http://www.project-syndicate.pl/artykul/przeomowy-projekt-na-rzecz-poprawy-wiarygod-nosci-rynkow,760.html, dostęp dnia 4.09.2014.
 7. Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2013), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, Materiały i Studia nr 305, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004), E. Balcerowicz (red. nauk.), Zeszty BRE Bank - CASE, nr 71/2004, CASE--Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 9. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2014 r., Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa, lipiec 2014 r.
 10. Woreta R., Sankowski R., Sepielak P. (2010), Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej, Przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 11. www.biznes.newseria.pl/news/rynek_obligacji_w_polsce,p906414357, dostęp dnia 15.08.2014.
 12. www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zo-bow.html, dostęp dnia 02.07.2014.
 13. Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlonka T. (2011), Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu