BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośmicki Eugeniusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Główne problemy rozwoju i ekologizacji rolnictwa Polskiego w warunkach Integracji z Unią Europejską
Main Problems of Development and Ecologisation of Polish Agriculture and Poland's Integration Into Eu
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 113-132, bibliogr.22 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Integracja rolnictwa Polski z UE, Polityka ekologiczna, Obszary wiejskie, Ekonomia
Ecological agriculture, Integration of Polish agriculture with the EU, Ecological politics, Rural areas, Economics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Światowa Organizacja Handlu, Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
European Union (EU), World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), National Fund for Environmental Protection and Water Management
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Problemy wsi i rolnictwa, w tym także ochrony środowiska związane z produkcją żywności na obszarach wiejskich, należą niewątpliwie do najważniejszych w Unii Europejskiej (UE). Także w rokowaniach Polski z Unią Europejską problemy te sprawiają wiele trudności. Obecnie w krajach Europy Zachodniej ujawniają się coraz bardziej negatywne skutki przyrodnicze, społeczno-kulturowe i ekonomiczne dotychczasowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Wbrew koncepcjom zwolenników szybkiej modernizacji wsi i rolnictwa nie można postrzegać polskiej wsi jedynie przez jej pryzmat i pomijać jej negatywnych skutków społecznych i ekologicznych. W warunkach integracji Polski z Unią Europejską należy dążyć do zachowania dotychczasowych walorów przyrodniczych i społeczno-kulturowych polskiej wsi i rolnictwa. Może to stanowić ich ważny atut w przyszłości, gdyż produkcja rolna w coraz większym stopniu uwzględniać będzie warunki ekologiczne. (fragment tekstu)

Social and economic issues are an important part of Poland's integration into the European Union. So far the situation in rural areas and in Polish agriculture has been viewed from the point of view of modernisation theory that is now associated with neo-liberal concept of economy. Ecological and social issues have been treated marginally. The author's analysis of the relationships between the society and the nature allows for more penetrating and versatile presentation of social, economic and ecological transformation of a Polish village. In the future the European Union will pay more attention to the development of ecological farming than before, including a radical change of assumptions of the Common Agricultural Policy based on access to world market and extensive ecologisation. This strategy is a chance for Poland as regards the development of ecological farming and other pro-ecological activities (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. U.Menzel, 40 Jahre Entwicklung.sstrategie = 40 Jahre IVachsluinsstrategie, w: D.Nohlen, F.Nuscheler (Hg.), Handbuch der Dritten Weh, Bonn 1992, Bd. 1, s. 131
 2. H.Kessler (Hrsg.), Ökologisches fVeltelhos im Dialog der Kulturen und Religionen, Darmstadt 1996, s.5
 3. B.Lutz, Der kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt am Main - New York 198)
 4. P.Wehling, Sastainable development - eine Provokation für die Soziologie, w: K.-W.Brand (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung. Eine Herausforderung an die Soziologie, Opladen 1997, s.47
 5. H.Karl, Umweltpolitik, w: P.Klemmer (Hrsg.), Handbuch Europäische [VirtschaßspolM' München 1998, s. 1003- 1149
 6. E.Kośmicki, O konieczności rozszerzenia Unii Europejskiej o cele i zadania ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko" 1995 nr 1, s. 195 - 201
 7. S.Kozłowskiegi, Polskie i europejskie idee ekorozwoju na progu XXI ii'. w: Hipoteza ekologii imiwersalislycznej, pr.zb. pod red. J.L. Krakowiaka oraz J.M. Dołęgi, Warszawa 1999
 8. J.Staniszkis, Komercjalizacja państwa, "Rzeczpospolita" 1999 nr 165
 9. W.Michna, Regionalne uwarunkowania polityki strukturalnej rozwoju wsi i rolnictwa, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", nr 53, część I, Poznań 1999
 10. H.Wohlmeyer, Ohne Bauern? Besser leben oder die Lebensgrundlagen verspielen, w: J.Riegler H. W. Popp, H.Kroll-Schlüter u.a., Aufstand oder Aufbruclu Graz- Stuttgart 1996, s.121
 11. E.Rieger, Bauernopfer. Das Elend der europäischen Agrarpolitik, Frankfurt am Main - New York 1995
 12. H.Vogtmann, Ökologische Landwirtschaft, w: Bwulesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ökologie. Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland, Bonn- Bad Godesberg 1997, s.145-146
 13. K.Bachmann, Poruszyć rolnictwo. Propozycja radykalnego przestawienia Wspólnej Polityki Rolnej na tory ekologiczne, "Rzeczpospolita" 2000 nr 150
 14. R.E.Thiel, Einleitung. Zur Neubewertung der Entwicklungstheorie, w: R.E.Thiel (Hfr)' Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie, Bonn 1999, s.9-34
 15. L.Martenstein, l'om grossen Missverstädnis der modernen Agrarpolitik, w: L. Hartenstein- H.Priebe, U.Köpke (Hrsg.), Braucht Europa seine Bauern noch? Baden-Baden 1997, s. 15
 16. Ch.Görg, Gesellschaftliche Naturverhältnisse, Münster 1999, s. 175-177
 17. W.Weindenfeld, W.Wessels, Europa od A do Z, Podrącznik integracji europejskiej, przeł. E.Ptaszyńska-Sadlowska, Gliwice 1996, s. 180
 18. Ch.Hey, Umwchpolitik in Europa. Fehler, Risiken, Chancen, München 1994. s. 10
 19. Zmiany zachodzące w środowisku człowieka w Polsce. Lepiej czy gorzej?, red. S.Kozłowska Ekspertyza Komitetu "Człowiek i Środowisko", PAN, Warszawa 1997
 20. M.Pawlicki, Po co nam skrzydlaty rycerz, "Rzeczpospolita" 2000 nr 20
 21. W.U. von Osten, Natürliche Zeitmässe und Rhytmen, w: Die Nonstop-Gesellschuft und Preis, hrsg. v. B.Adam, K.A. Geissler, M.Held, Stuttgart - Leipzig 1998, s.208
 22. M.Krämer, L.Ribbe, Landwirtschaft in Polen, hrsg. v. Euronatur Service, Radolfzell 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu