BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławińska Olga (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Strategia rozwoju gminy jako instrument zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi
Municipality Development Strategy as an Infrastructure Investment Management Tool
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 103-113, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju gminy, Rozwój regionalny, Inwestycje gminne, Infrastruktura
District development strategy, Regional development, District investments, Infrastructure
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest analiza i ocena strategii rozwoju wybranych gmin jako instrumentów zarządzania inwestycjami w obszarze infrastruktury technicznej. Obszar badawczy opracowania obejmuje 57 gmin należących przed reformą administracyjną z 1999 roku do województwa częstochowskiego. Dane empiryczne zostały zgromadzone metodą wywiadu standaryzowanego (przy użyciu kwestionariusza). Analiza danych wskazuje, iż realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych nie wynikała bezpośrednio z zapisów zawartych w strategiach rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyse and evaluate the development strategies of the selected municipalities as the instruments in investment management within the technical infrastructure. The research covered 57 municipalities of the former (prior to the 1999 administration reform) Czestochowa Province. All the empirical data were collected by means of standardised interview method (with the use of questionnaire). The data analysis indicates that the implementation of individual investment projects did not result directly from the records included in the development strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowska-Nowak D., Nowak J., Webb J., Zarządzanie w gminie. Podręcznik doskonalenia umiejętności kierowniczych, Brytyjski Fundusz Know-How Fundusz Współpracy, Warszawa 1998.
  2. Bończak-Kucharczyk E., Cousins L., Herbst K., Steward M., Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i liderów lokalnych, Brytyjski Fundusz Know-How Fundusz Współpracy, Warszawa 1996.
  3. Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Zielona Góra 2008.
  4. Kot J., Zarządzanie i planowanie w jednostkach terytorialnych, (w:) Stawasz D. (red.): Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
  5. Suwała R., Inwestycje liniowe - procedury administracyjne, "Wspólnota" 2006 nr 34/780.
  6. Szymanowicz M. (red.), Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie. Opis metody PSR, Municipium, Warszawa 2000.
  7. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, (w:) Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu