BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawarczyk Feliks Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozdzielenie banków - koncepcje zmian w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech
Bank Separation - Change of Conceptions in the United States of America, Great Britain and Germany
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 187-199, tabl., bibliogr. 18 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Banki, System bankowy, Reforma bankowości
Banks, Banking system, Banking reform
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy
United States of America (USA), United Kingdom, Germany
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę rozdzielenia banków na komercyjne i inwestycyjne. Zmiana w dotychczas dominującym w Europie i na świecie systemie banków uniwersalnych zmierza do realizacji trzech celów: rozwiązania problemu "too big to fail", ułatwień w przypadku konieczności likwidacji banków oraz zapewnienia stabilności finansowej. Omówione zostały trzy koncepcje reform banków. Są to: zasada Volkera, propozycje Vickersa oraz rozwiązania niemieckie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of banks separation on commercial and investment. The change of the present dominant in Europe and in the world universal banking system realizes thee goals: solution the problem "too big to fail", simplify necessity banks liquidation cases and provides financial stability. The article treats three conceptions of the banks reforms. There are: The Volker Rule, Vickers proposals and German Solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bundesverband deutsche Banken (2013), Universalbanken stärken Finanzmarktstabilität und sichern unternehmensfinanzierung, www. bankenverband.de, dostęp dnia 20.06.2014.
 2. Chow J., Surti J. (2011), Making Bank Safer: Can Volcker and Vickers Do It?, Working Paper No. 11/236, (2013), International Monetary Fund.
 3. Das Trennbankengesetz als Lösung für das "too big to fail" - /"too interconnected - to - fail"- Problem?, http://www.cms-hs.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/6436b103-49da-4313-a70b-adaa12bb09c0 /Presentation/PublicationAttachment/b1a102df-0893-4269-91f9-b047b6e95426/Update_Banking_Finance_0513.pdf, dostęp dnia 23.06.2014.
 4. Die Debatte um Spaltung von Universalbanken - Argumente des Deutschen Aktieninstituts (2013). Deutsches Aktieninstitut, www.dai.de, dostęp dnia 15.06.2014.
 5. Gill A., Juranek S., Licarazo Ch., Visrjic N., Walz U. (2013), Anreize, systemische Risiken und Intrasparenz. Lehren aus der Finanz - und Staatschuldenkrise. CFS, Working Paper No. 01.
 6. Fisher R.W., Rosenblum H. (2013), Vanquishing too big to fail. Dallas Federal Reserve Bank, Annual Report, www.dallsfed.org/fed/annuel/, dostęp dnia 15.03.2014.
 7. Focarelli D., Marques-Ibanez D., Pozzollo A. (2011), Are universal banks better undewriters? Evidence from the last days of the Glass-Steagall Act, Working Paper, Nr 1287, European Central Bank.
 8. Fortschritte bei der Reform der Finanzmarktregelierung (2012), Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht.
 9. Goldstein M,, Veron N. (2011), Too Big to Fail. The Transatlantic Debate, Peterson Institute for International Economics, Working Paper, No. 11-2.
 10. Hilgers A. (2010), Aktueller Begriff - Der Glass-Steagall Act und die Bankenregulierung, www.bundestag,de/dokumente/analysen/2010/glass--steagall-act.pdf, dostęp dnia 15.03.2014.
 11. ICB (2011), Final Report of the Independent Commission on Banking, Independent Commission on banking.
 12. Laevan L., Valencia F. (2012), Systemic banking crises database: An update. IMF Working Paper WP/12/163.
 13. Liikanen E. (2012), High-Level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels.
 14. Sachverstäandigeurat zur Begutachtung der gesamtwirtschaflichen Entwicklung (2011), Verantwortung für Europa wahrnehmer-Jahresgutachten 2011/2012, Wiesbaden.
 15. Schäfer (2013), Nachhaltiuge Finanzmärkte Finanztransaktionssteuer und hohe Eigenkapitalpuffer sind unerzichtbar. DIW Wochenbericht No. 8.
 16. Treasury M.M., (2012), Banking reform: delivering stability and supporting a sustainable economy. www.gov.uk/governmment/uploads/system/ uploads/attachment-data/file/32556/2hitpaper_banking_reform_140512.pdf, dostęp dnia 20.06.2014.
 17. Vinals J., Pazarbasiogln C., Surti J., Narain A., Erbobenova M., Chow J. (2013), Creating a Safer Financial System: Will the Volcher Vicker and Liikanen Structural Measures Help? IMF Staff discussion note.
 18. White L. (2010), The Gramm-Leach-Bliley Act of 1999: A Bridge Too Far? Or Not Far Enough?, "Suffok Univercity Low Review", Vol. 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu