BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Ranking strategii polskich regionów w świetle zrównoważonego rozwoju transportu
Polish Regions Strategies Benchmarking in the Context of Transport Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 114-123, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Transport, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Sustainable development, Transport, Regional development, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Dokumenty strategiczne tworzone w ostatnich latach na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym oraz regionalnym w Polsce odwołują się do założeń zrównoważonego rozwoju. Ten kontekst determinuje kierunki obecnego i przyszłego rozwoju regionalnego, w tym decyzje o inwestycjach dotyczących transportu, co ma znaczny wpływ na efektywność wdrażania tego paradygmatu. W artykule, opierając się na dostępnych dokumentach źródłowych, zaprezentowano podstawowe cele i rangę elementów zrównoważonego rozwoju, w tym transportu, w założeniach koncepcyjnych i planistycznych strategii regionalnych poszczególnych polskich województw. Nieobecność założeń paradygmatu zrównoważonego rozwoju, brak uznania ich za obowiązujący kierunek działań lub enigmatyczne nawiązanie do nich w strategiach niektórych województw świadczy nie tylko o nieuwzględnianiu ważnych międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Polskę, ale ukazuje też dystans, który trzeba jeszcze pokonać, by osiągnąć standardy światowe i europejskie. (abstrakt oryginalny)

The sustainable development paradigm has been promoted throughout various international, EU, Polish national and regional strategic documents. This concept should become a priority in the transport development strategies in the Polish regions. Based on the available documents, the paper presents the aims and the priorities regarding sustainable development in the regional strategies in Poland with a special regard to the transport sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra, Warszawa 2008.
  2. Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, UG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.
  3. Przybyłowski A., Inwestycje transportowe w Polsce w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju transportu UE, (w:) Kiełczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
  4. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
  5. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
  6. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Infrastruktury, 30.03.2011 (projekt), http://www.transport.gov.pl/files
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu