BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goga Milan
Tytuł
Školské vzdelávanie v európskych dimenziách - ako významý faktor európskej integrácie
School Education in European Dimensions - as an Important Factor of the European Integration
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 355-361, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Integracja społeczna, Globalizacja oświaty, Wielokulturowość
Education, Social integration, Globalization of education, Multicultural
Uwagi
summ
Abstrakt
The author deals with the importance of the education and he understands it as a factor of a European integration. He stresses the school system as one unit based on the different traditions and different language cultures. From this point of view it is necessary to analyze the changing role of the school in connection with the world trend towards the globalization and growing international competition.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goga, M.: O vzdelávacích systémoch vo vybraných krajinách. Prešov: MPC, 2002, ISBN 80-8045-283-0.
  2. Kosová,B.: Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní. Prešov: MPC, 2003, ISBN 80-8045-295-4.
  3. Lukáč, E.: Informačné a komunikačné technológie a ich miesto v celoživotnom vzdelávaní sa. In: Škola - entita celoživotného vzdelávania. Prešov : FF PU, 2002, ISBN 80-8064-141-4.
  4. Průcha,J.: Vzdělávaní a školství ve světe. Praha: Portál, 1999, ISBN 80- 7178-290-4.
  5. Šíbl,D.: Európska únia. Bratislava : Iris, 1995, ISBN 80-88778-08-5.
  6. Zahatňanská, M. 1999. Zážitkové metódy v práci pedagógov. Prešov : MC, 35 s. ISBN 80-8045-135-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu