BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyński Andrzej
Tytuł
Bezrobocie na polskiej wsi
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 65-87, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Wieś, Rynek pracy
Unemployment, Village, Labour market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wraz z jednoczesnym działaniem na rzecz większej spójności społecznej, jest jednym z priorytetowych celów zarówno polskiej, jak i unijnej polityki społecznej. Natomiast samo pojęcie "wykluczenia społecznego", mimo że "w dokumentach UE pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w 1988 r. to obecnie występuje w ponad sześciu tysiącach oficjalnych dokumentów" i jest jednym z najbardziej popularnych, a także poprzez swoje powiązanie z pojęciami ubóstwa, pod- klasy i marginalizacji społecznej, najbardziej niejednoznacznie definiowalnych terminów społecznych. Temat ten będzie w najbliższych latach zyskiwał na znaczeniu, głównie dzięki wprowadzeniu i realizacji przez poszczególne państwa unijne krajowych planów działania na rzecz integracji społecznej. W Polsce za wprowadzenie tego planu odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Polityki Społecznej, natomiast na poziomie lokalnym władze samorządowe województw, powiatów i gmin, które powinny stworzyć i realizować lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Niedzielski E., Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich, Olsztyn 2000.
 2. Budnikowski T., Bezrobocie na świecie i w Polsce, Poznań 2002.
 3. Tyszka Z., Rodzina a bezrobocie w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, w: Rodzina polska w okresie kryzysu i ożywienia gospodarczego (1990-1995), Warszawa 1997.
 4. Rutkowski J., Rynek pracy w Polsce: recepcja i rzeczywistość, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002.
 5. Lisiecki M., Rola Państwa i organów samorządowych w ograniczaniu bezrobocia i jego skutków, w: Rynek pracy i bezrobocie, red. H. Mortimer-Szymczak, Łódź 1995.
 6. Gmytrasiewicz M., Rynek pracy w Polsce w latach 1990-1994, "Rynek Pracy" nr 5(41)/1995.
 7. Borkowski T., Marcinkowski A.S., Bezrobocie w latach 1990-1994, w: Socjologia bezrobocia, wybór T. Borkowski, A. Marcinkowski, Katowice 1999.
 8. "Rynek Pracy" nr 6(42)/1995.
 9. Piotrowski B., Rynek pracy 2000. Pierwsze komentarze, "Rynek Pracy" nr 1(109)/2001.
 10. Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Poznań 2002.
 11. Budzyński A., Bezrobocie - palący problem społeczny dla Polski na przełomie XX i XXI wieku, w: Pamiętniki bezrobotnych, t. I, oprac. i wstęp A. Budzyński, Warszawa 2003.
 12. Brożek L., Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w okresie transformacji systemowej, w: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, red. nauk. A. Suszycki, L. Brożek, Koszalin 1997.
 13. Dzun W., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i efekty restrukturyzacji PGR w latach dziewięćdziesiątych, w: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, red. nauk. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner, Warszawa 2001.
 14. Halamska M., Wieś popegeerowska między adaptacją a marginalizacją, w: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, red. nauk. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner, Warszawa 2001.
 15. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa 1999.
 16. Borowicz K., Bezrobocie na obszarach wiejskich, w: Wieś i rolnictwo na rozdrożu, red. nauk. I. Bukraba-Rylska, J. Stacewicz, M. Wieruszewska, Warszawa 1993.
 17. Michna W., Bezrobocie na wsi polskiej, Warszawa 1996.
 18. Michna W., Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczania, Warszawa 1999.
 19. Michna W., Zatrudnienie i bezrobocie na obszarach wiejskich i w rolnictwie, Warszawa 2001.
 20. Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1996, Warszawa 1997.
 21. Piotrowski B., Stan alarmowy przekroczony. Rynek pracy 2001, "Rynek Pracy" nr 1/2(121/122)/2002.
 22. Sadłowski K., Łobeski bez pracy, "Rzeczpospolita" nr 50(6430) z 28 lutego 2003.
 23. Bezrobocie na polskiej wsi, red. nauk. H.Godlewska, Warszawa2003.
 24. Draus E., Romejko B., Wadowski D., Aktywność zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz ocena ekonomicznej efektywności tworzenia nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, "Rynek Pracy" nr 2(98)/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu