BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Lokalne społeczności górnicze w procesie zmian : teoretyczne podstawy analiz
Mining Communities in the Process of Change : the Theoretical Basis for Analysis
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 21 (1), s. 107-124, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Społeczności lokalne, Analiza danych
Mining sector, Local community, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wypełnienie luki w zakresie teoretycznego opisu zmian zachodzących w lokalnych społecznościach górniczych. Stanowi to podstawę do wyodrębnienia całościowego modelu ich analizy. W związku z tym zadaniem zostały omówione najistotniejsze jego elementy: 1) izolacja przestrzenna, wynikająca z sytuowania osiedli górniczych wokół kopalń, 2) przewaga górnictwa jako systemu gospodarowania, 3) natura pracy górniczej, 4) społeczne konsekwencje zawodowej homogeniczności i izolacji, 5) sposoby spędzania wolnego czasu, 6) status i funkcje rodziny, 7) społeczny i ekonomiczny konflikt, 8) całościowość stosunków społecznych. Prezentowany model skonstruowany został na podstawie dorobku brytyjskich badań nad zmianami zachodzących w społecznościach górniczych, przy uwzględnieniu różnych kontekstów: społecznego, politycznego, ekonomicznego, historycznego i kulturowego. (abstrakt oryginalny)

This article aims to fill a gap in the theoretical description of changes in local mining communities. This provides the basis to extract a comprehensive model of them analysis. In connection with this task have been discussed the most important elements: 1) spatial isolation, resulting from the mining settlements situating around the mines, 2) the predominance of mining as a economic system, 3) the nature of mining work, 4) the social consequences of occupational homogeneity and isolation, 5) ways leisure activities, 6) status and functions of the family, 7) social and economic conflict, 8) totality of social relations. This model was constructed based on the achievements of British research on the changes occurring in the mining communities, taking into account the different contexts: social, political, economic, historical and cultural. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumer M. (1975), Sociological models of the mining community, ,,The Sociological Rewiev", vol.23, no. 1.
 2. Blumer M.(ed.) (1978), Mining and Social Change. Durham Country in the Twentieth Centry.
 3. Byrne D., Wódz K. (2001), Polaryzacja przestrzenna i degradacja kulturowa stare regiony przemysłowe w epoce postindustrialnej [w:] Szczepański M. (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Crow G. (2002), Social Solidarities. Theories, Identities and Social Change, Buckingham - Philadelphia.
 5. Dennis N., Henriques F., Slaugnter C. (1974), Coal is our Live. An analysis of Yorkshire mining community, Tavistock Publications, London.
 6. Faliszek K., Łęcki K., Wódz K. (2001), Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian, Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk", Katowice.
 7. Górnikowska-Zwolak E. (2004), Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 8. Mrozek W. (2001), Górnicy - od grupy społecznej do kategorii zawodowej [w:] Jacher W. (red.), Eseje socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 9. Nawrocki T. (2006), Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Ost D. (2007), Klęska ,,Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo ,,Muza", Warszawa.
 11. Waddington D., Wykes M., Critcher C. (1991), Split and the Seams? Community, Continuity and Change after the 1984-1985 Coal Dispute, Buckingham.
 12. Warwick D., Littlejohn G. (1992), Coal, Capital and Culture. A Sociological Analysis of Mining Communities in West Yorkshire, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu