BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Paulina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Postawy wobec zdrowia i choroby wśród mieszkańców podjeleniogórskich wsi
Attitudes Towards the Health and Illnesses Amongst Residents Jelenia Góra Suburban Villages
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 21 (1), s. 125-138, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Stan zdrowia ludności, Choroby, Badania empiryczne
Local community, Health status of the population, Illness, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca zawiera informacje i inne uwagi na temat zdrowia i choroby, ich determinant oraz sposobów rozumowania. Ponadto porusza tematykę związku aspektu zdrowia z systemem aksjonormatywnym. Jednym z głównych założeń było przeanalizowanie postaw wobec zdrowia i choroby wśród mieszkańców podjeleniogórskich wsi. Jako wskaźnik przy interpretacji podjętego tematu posłużyły badania przeprowadzone wśród wspomnianej społeczności. (abstrakt oryginalny)

The work contains information and other remarks about the health and illness, their determinants and ways of thinking. Moreover he it brings up the subject matter of the connection of the aspect of health with the system axionormative. Analysing attitudes towards the health and illnesses were one of main assumptions amongst residents Jelenia Góra suburban villages. As the indicator at interpretation of the raised subject examinations conducted amongst the recalled community served. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bejnarowicz J., Sokołowska M., Socjolog a pojęcie stanu zdrowia, [w:] Sokołowska M., Hołówka J., Ostrowska A. (red.), Socjologia a zdrowie, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1976.
  2. Choroba [on-line], Serwis Promocji Zdrowia, dostępny w internecie: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/zdrowie/3.html, [pobrano 12.12.2010].
  3. Ogryzko-Wiewiórowska M., Szkice socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
  4. Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009.
  5. Ostrowska A., Nierówności w sferze zdrowia, "Kultura i społeczeństwo", nr 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
  6. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1999.
  7. Puchalski K., Zdrowie w świadomości społecznej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Łódź 1997.
  8. Taranowicz I., Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami., Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010.
  9. Titkow A., Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
  10. Uramowska-Żyto B., Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby, [w:] Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu